Het Dorp

Het Dorp is een bijzondere wijk in Arnhem voor mensen met een ernstige lichamelijke of meervoudige handicap. Naast een groot aantal woningen beschikt Het Dorp over allerlei voorzieningen zoals een supermarkt, een restaurant en activiteitencentra. Door de specifieke aanpassingen in de wijk en in de woningen is het Dorp een veilige leefomgeving, waarin men zo veel mogelijk zelfstandig kan wonen.


Zorgaanbod

Uitgangspunt is het zo volwaardig mogelijk deelnemen aan de samenleving, waarbij de wens van de cliënt centraal staat. Dit betekent dat de mogelijkheden en de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt centraal staan bij de ondersteuning die wordt geboden. Daarnaast geldt de indicatie van de cliënt als basis voor de afspraken over de ondersteuning.

Accommodatie

Het Dorp ligt midden in het groen aan de rand van het centrum van Arnhem. Ook Nationaal Park de Hoge Veluwe, Burgers Zoo en het Openluchtmuseum zijn dichtbij.

In de wijk bevinden zich allerlei voorzieningen voor zowel de bewoners van Het Dorp als voor de bewoners uit de omringende wijken. De cliënten kunnen in Het Dorp wonen, inkopen doen, werken en recreëren. Naast de zes activiteitencentra zijn er een restaurant, een bakkerij, een apotheek, een huisartsencentrum, een kerkelijk centrum, een postagentschap en een sporthal. Alle voorzieningen zijn toegankelijk voor mensen met een handicap.

In de vijftien woonlocaties binnen de wijk heeft iedere cliënt een eigen woning. Daarnaast is er de mogelijkheid om in een gemeenschappelijke ruimte samen te eten en te recreëren.

Cliënten

Iedere woonlocatie en activiteitencentrum in Het Dorp richt zich op het ondersteunen van groepen cliënten met vergelijkbare ondersteuningsvragen. De locaties zijn daarop afgestemd en ademen daarmee ieder hun eigen sfeer uit.

Het Dorp biedt de volgende ondersteuning, van verschillende aard:

  • Verblijf zonder behandeling: Er wordt ondersteuning geboden aan de cliënt om zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven. De combinatie van een aangepaste woning met 24-uurs dienstverlening op afroep en op afspraak biedt de mogelijkheid om de regie over het eigen leven zoveel mogelijk te behouden en/of te ontwikkelen. De cliënt kan vrij goed zelfstandig deelnemen aan het maatschappelijk leven en heeft werk, gaat naar school of naar dagbesteding.
  • Verblijf met behandeling, waarbij begeleiding op afspraak en afroep wordt geboden:  De ondersteuning richt zich op het zo zelfstandig mogelijk te kunnen leven, waarbij veelal begeleiding wordt geboden op het gebied van huishoudelijke en persoonlijke zorg. De mogelijkheden en vragen van iedere cliënt bepalen de aard en omvang van de ondersteuning die wordt gegeven.
  • Verblijf met behandeling, waarbij cliënten overdag en ‘s nachts worden ondersteund op het gebied van huishoudelijke en persoonlijke zorg. Ook het bieden van ademhalingsondersteuning behoort tot de mogelijkheden. De cliënt is redelijk in staat eigen verantwoording te dragen en regie te nemen binnen een bepaalde structuur.
  • Verblijf met behandeling voor cliënten met complexe problematiek als gevolg van hersenletsel of disfunctioneren van de hersenen en die niet altijd in staat zijn zelf hun ondersteuningsvraag te onderkennen. Indien  de cliënt niet zelf in staat is eigen regie te voeren, wordt hij hierin ondersteund en kan deze regie (deels) worden overgenomen.
  • Verblijf met behandeling voor cliënten die niet meer in staat zijn zelfstandig het eigen leven te leiden en die veel zorg en begeleiding nodig hebben. Er is vrijwel altijd sprake van overname van de persoonlijke en huishoudelijke zorg. Daarnaast is er sprake van begeleiding in het structureren van de dag en het voorspelbaar houden van de omgeving. 

Begeleiding

De begeleiding van de cliënten is gericht op ondersteunen in de zelfregie. Dit betekent dat er op maat ondersteuning wordt geboden. Hiervoor heeft iedere cliënt heeft een persoonlijk begeleider. Alle afspraken worden opgenomen in een individueel ondersteuningsplan. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd met alle betrokkenen. Het is de basis voor de individuele begeleiding van de cliënt. Afhankelijk van de indicatie en de locatie waar men woont, is er ook sprake van beschikbaarheid van verpleegkundige hulp en een wakende nachtdienst.

Medewerkers

Het team van medewerkers dat de cliënten begeleidt bestaat uit (activiteiten) begeleiders, assistent (activiteiten) begeleiders, assistent cliëntenzorg en leerlingen. Er is 24 uur per dag een verpleegkundige beschikbaar. Voor diensten waarbij sprake is van verblijf met behandeling werken de medewerkers samen met andere disciplines zoals een gedragskundige en de (para-) medische dienst van Het Dorp.

Bijzonderheden

Voor de komende jaren staan in Het Dorp ingrijpende veranderingen voor de deur. Om in de toekomst het zorgaanbod beter aan te laten sluiten bij de veranderende vraag is modernisering nodig. Voor meer informatie, zie nieuwsbrief Toekomst Het Dorp.

Informatie

Voor meer informatie en aanmelding kunt u contact opnemen met SizaEntree.

Het Dorp

Het Dorp

De Dorpsbrink 1
6813 CD Arnhem
Postbus 532
6800 AM Arnhem

Reisadvies openbaar vervoer
Siza gebruikt cookies niet voor commerciële doeleinden en ook niet voor analyse van individuele bezoekers. Meer informatie Sluiten