Kwaliteitszorg

Kwaliteit bij Siza: zo doen wij het!

Of het nu gaat om wonen, werk, opleidingen, relaties of een goede gezondheid, bij Siza stellen we onszelf steeds opnieuw de volgende vragen. Hoe kunnen van waarde zijn voor onze cliënten? Daarbij gaat het om wat jij wilt? Wat kun je? Maar bovenal, wat wil je ‘kunnen’?

Samen met medewerkers en met de mensen die gebruik maken van onze zorg- en dienstverlening hebben we in 2007 een kwaliteitshandvest opgesteld. In dit handvest geven we aan welke kwaliteit Siza levert. En ook hoe we die kwaliteit borgen. Het kwaliteitshandvest wordt periodiek tegen het licht gehouden om te kijken of het nog voldoet. Dat hebben we in 2010 gedaan en opnieuw in 2014. 

Om de kwaliteit van het werk goed te borgen, worden de volgende instrumenten ingezet:

Samen afspraken maken

Samen met de cliënt maken we afspraken over de gewenste ondersteuning. Het gaat om afspraken op het gebied van persoonlijke ontwikkeling, (woon)omgeving, werk, activiteiten en bezigheden, contacten, relaties en gezondheid, veiligheid en welbevinden. Alle afspraken leggen we vast in het (behandel)begeleidingsplan (B)BP. Regelmatig vragen we hoe de ondersteuning bevalt en of er nog wensen zijn. Zo nodig stellen we het (B)BP daarop bij.

Onderzoeken wat jij ervan vindt

De mening van cliënten is belangrijk voor de wijze waarop wij onze zorg- en dienstverlening inrichten. Wat mag blijven of wat kan anders? Met behulp van het kwaliteitsinstrument ‘Dit vind ik ervan!’ wordt minimaal één keer per jaar over jouw ervaringen gesproken. Dat gebeurt op een manier die past bij jouw voorkeur en mogelijkheden. De onderwerpen die jij inbrengt, worden gebruikt bij de jaarlijkse evaluatie van het (B)BP. Hierdoor kunnen we continu volgen wat cliënten van onze zorg- en dienstverlening vinden en wat er voor hen toe doet.

Meepraten op de plek waar het speelt: (mede)zeggenschap

Cliënten praten mee en adviseren over onderwerpen die voor een grotere groep cliënten van belang zijn. Een onderwerp wordt besproken op de plek waar het speelt, met degenen die erbij betrokken zijn: in de woning of in de werkomgeving met het team, in de regio met de regiomanager of op het centraal bureau met de raad van bestuur. Daarnaast is het mogelijk om via het online platform ‘Tweespraak’ 24 uur per dag, zeven dagen in de week ervaringen te delen. Klachten, complimenten, verbeterpunten, wensen of andere opmerkingen; alles doet er toe en is aanleiding voor dialoog.

Bij elkaar op bezoek: kijken door de ogen van de ander

Om de twee jaar gaan cliënten, verwanten en medewerkers van een eenheid bij elkaar op bezoek om met elkaar te praten en ervaringen uit te wisselen. Het werkt verfrissend om dat te delen. De vraag die centraal staat is in hoeverre cliënten invloed uit kunnen oefenen op hun eigen leven. In de visitatie met bezoekteams kijk je wat goed of positief is, en welke ontwikkelpunten er zijn. Zo leer je samen successen te delen en bespreek je na afloop met elkaar hoe je met ontwikkelpunten aan de slag gaat. Lees hier de ervaring van AC de Laar met een visitatiebezoek.

Veiligheid

Siza wil cliënten en medewerkers een omgeving bieden waar zij zich veilig voelen. Door hierover met elkaar in gesprek te gaan, wordt iedereen aan het denken gezet. Wat doen we met elkaar om deze plek een veilige plek te laten zijn? In een Walkround-bezoek gaan een bestuurder en manager van Siza hierover met medewerkers en cliënten in gesprek. Daarbij wordt ook de nodige aandacht besteed aan risicomanagement. Ingeval er sprake is van een incident, wordt dit zorgvuldig geregistreerd en geëvalueerd zodat we weten wat we moeten doen om een herhaling in de toekomst te voorkomen.

Onderzoeken wat medewerkers toevoegen

Siza wil van toegevoegde waarde zijn. Wij vragen onze cliënten daarom regelmatig wat zij belangrijk vinden en in hoeverre onze zorg en dienstverlening aansluit bij hun wensen. Maar we stellen die vraag ook aan onszelf en aan onze collega’s. We gaan in gesprek met collega’s en leidinggevenden en onderzoeken wat we belangrijk vinden in ons werk en ook hoe we tegen ons werk aankijken. De aanpak ‘Dit voeg ik toe!’ ondersteunt dit onderzoek en is vergelijkbaar met de aanpak ‘Dit vind ik ervan!’. Hierdoor is het mogelijk ervaringen van cliënten en van medewerkers met elkaar te vergelijken. De resultaten zijn aanleiding om thema’s verder te bespreken, er samen van te leren en verbeteringen door te voeren. Voor meer informatie over de aanpak klik hier.

Rendertime:0.109seconds