Over SizaWerk

SizaWerk maakt werk van mogelijkheden

SizaWerk ondersteunt mensen met een arbeidsbeperking en een grote afstand tot de arbeidsmarkt bij participatie, sociale activering of re-integratie. Ervaren coaches begeleiden hen bij het ontwikkelen van werknemersvaardigheden en vakkennis. Daarnaast bieden wij ondersteuning op de werkvloer, ook aan werkgevers en andere werknemers.

In de aanpak van SizaWerk staat de groei naar passend werk binnen een passende omgeving centraal. Hierbij sluiten we zo veel mogelijk aan op initiatieven uit de samenleving en het reguliere bedrijfsleven.

De werkzoekende ontdekt zijn talenten en mogelijkheden en komt daardoor in beweging.
Resultaat: meer zelfredzaamheid, ontwikkeling van (meer) loonwaarde en een afname van de ondersteuningsbehoefte.

Rendertime:0.222seconds(Logging enabled)