Planmatige aanpak gericht op ontwikkeling

Zodra een burger als kandidaat bij SizaWerk is aangemeld start hij met een oriëntatietraject. Een coach ondersteunt hierbij. Tijdens het oriëntatietraject staan vragen als ‘wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik’ centraal. Het accent in deze aanpak ligt op motiveren, de ontwikkeling van zelfvertrouwen en het ontdekken van talenten en mogelijkheden.

Persoonlijk ontwikkelplan

Op basis hiervan stelt de kandidaat samen met de coach een plan richting arbeidsparticipatie op. Hierin staan concrete doelen, acties en een tijdpad. Maatwerk en het opdoen van praktijkervaring staan hierin centraal.

Coachen en uitdagen

De coach van SizaWerk is er op gericht  de voorwaarden te creëren zodat een kandidaat zich kan ontwikkelen richting de arbeidsmarkt. De aanpak is intensief met een empathische zakelijkheid en gericht op succes-ervaringen. De kandidaat zal het echter zelf moeten doen.

Instrumenten

SizaWerk maakt ondermeer gebruik van MELBA en IDA-georiënteerde instrumenten, de zelfredzaamheidsmatrix, beroepsprofiel, competentiescorelijst en loonwaarde-advies, jobcarving en jobcreation.

Rendertime:0.18seconds(Logging enabled)