Gemeente

Met de juiste ondersteuning en in een passende werkomgeving is ieder mens is in staat zijn talenten te benutten. Daarom zetten wij ons in voor het activeren en duurzaam re-integreren van mensen met een beperking en een grote afstand tot de arbeidsmarkt.

Persoonlijke aanpak en groot netwerk

Onze aanpak kenmerkt zich door kleinschaligheid, klantgerichtheid en een zeer intensieve, en daardoor effectieve vorm van begeleiding. Maatwerk en opdoen van praktijkervaring zijn hierbij cruciaal.

Groot netwerk

SizaWerk heeft een breed aanbod van werkplekken, in vele sectoren en met uiteenlopende werkzaamheden. Wij sluiten hiermee aan op de verschillende treden van de participatieladder.
Dit maakt dat de burger, indien nodig, kan starten in een veilige werkomgeving waarin vooral aandacht is voor werknemersvaardigheden, talenten en mogelijkheden. Op basis hiervan zet de burger volgende stappen op weg naar werk.

Samenwerking

Vanzelfsprekend is ook het netwerk van de kandidaat nauw betrokken. Hoewel de begeleiding van SizaWerk met name gericht is op participatie en werk, is er ook oog voor de overige leefgebieden. Door nauwe samenwerking met andere betrokken professionals (wijkcoaches, WSP, andere zorgaanbieders) is een integrale aanpak gewaarborgd.

Specialistische kennis van de handicap

Er is veel kennis over de invloed die een beperking kan hebben op het functioneren op de werkvloer. Daarnaast is SizaWerk onderdeel van Siza, zodat specialistische expertise intern beschikbaar is.

Rendertime:0.286seconds(Logging enabled)