Voor wie

Wij ondersteunen iedere burger met een beperking en een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Denk daarbij met name aan mensen die moeilijk te motiveren lijken en hen die nog geen benutbare loonwaarde hebben. Daarnaast mensen die denken dat werk vanwege hun handicap niet mogelijk is en hen die nu gebruik maken van extramurale dagbesteding.

Wij streven er naar om door het bieden van de juiste ondersteuning een brug te slaan tussen de participatiewet en de WMO.

Mensen met lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking, Niet-Aangeboren Hersenletsel, een vorm van autisme of chronische ziekte kunnen een beroep doen op SizaWerk.

Rendertime:0.153seconds(Logging enabled)