Voor wie

Wij begeleiden mensen met een beperking en een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Denk daarbij met name aan mensen die moeilijk te motiveren lijken, of die nog geen benutbare loonwaarde hebben en mensen die denken dat werk vanwege hun beperking niet mogelijk is.

Mensen met een WAJONG, WIA, WW, of mensen in de ziektewet in kunnen een beroep doen op SizaWerk.

Wij ondersteunen mensen met lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking, niet aangeboren hersenletsel (NAH), psychische beperkingen, een vorm van autisme of chronische ziekte.

Rendertime:0.231seconds(Logging enabled)