Werknemers met een arbeidsbeperking

De ervaring leert dat het ook voor mensen met een arbeidsbeperking essentieel is te ervaren wat ze (wel) kunnen en daar ook waardering voor te krijgen. Zo ontdekken zij eigen mogelijkheden en talenten en ontwikkelen zij zich tot betrouwbare en gemotiveerde werknemers, met een grote inzet.

Dynamiek in uw bedrijf

Al vraagt het een bepaald begrip en inlevingsvermogen, u zult ervaren dat het een positieve invloed heeft op de dynamiek binnen uw bedrijf. Zo komt het vaak ten goede aan de sfeer, communicatie en de onderlinge verhoudingen op de werkvloer.

Eén aanspreekpunt vanuit SizaWerk

Een werknemer met een arbeidsbeperking heeft soms wat meer tijd nodig om in te werken. Dit kan taakgerelateerd zijn, maar vaak gaat het ook om werknemersvaardigheden. De professional van SizaWerk ondersteunt de werknemer op de werkvloer en is daarnaast vraagbaak voor collega’s en u als werkgever.

Kennis van de beperking

Er is veel kennis over de invloed die een beperking kan hebben op het functioneren op de werkvloer. Daarnaast is SizaWerk onderdeel van Siza, zodat specialistische expertise intern beschikbaar is.

Wat zijn de kosten

Er zijn diverse mogelijkheden waardoor het voor u ook financieel interessant is om mensen met een arbeidsbeperking werk aan te bieden (in dienstverband of met behoud van uitkering). SizaWerk kan u daar alles over vertellen.
Zo krijgt u ondermeer compensatie voor de extra tijd die u investeert of (indien van toepassing) de lagere productie van de werknemer.

Kijk hier voor een overzicht van diverse regelingen.

Rendertime:0.152seconds(Logging enabled)