Aanleiding vernieuwing

Veranderingen in de zorg Het Dorp zette in de jaren '60 een nieuwe standaard. Dat wil Siza, waar Het Dorp deel van uitmaakt, opnieuw doen voor deze tijd. Dat is nodig omdat het denken over zorg, wonen en zelfstandigheid is veranderd.

Wonen in een instelling past niet in het ideaal dat iedereen zelf wil bepalen hoe hij of zij zijn of haar leven inricht. Ook is het is niet meer automatisch zo dat er voor je wordt gezorgd als je een beperking hebt. Het uitgangspunt is nu veel meer dat mensen met een handicap zelf hun plek vinden in de samenleving. In de eerste plaats samen met hun familie, vrienden en buren. Waar nodig wordt mantelzorg aangevuld met professionele hulp en een aangepaste woning. In 2001 onderzochten we de woonwensen van de bewoners van Het Dorp. Velen van hen bleken het liefste in een gewone wijk te willen wonen. Dat was aanleiding om buiten het terrein van Het Dorp enkele kleinschalige woonvormen te ontwikkelen.

Ingrijpende veranderingen in de zorg
De kosten van de langdurige zorg stijgen snel. Om de zorg in de toekomst te kunnen blijven financieren, is de wetgeving ingrijpend veranderd. De overheid en de zorgverzekeraars sturen erop aan dat zorginstellingen zich specialiseren om zo doelmatig mogelijk zorg te kunnen verlenen. Door de optelsom van overheidsbeleid en veranderde wensen zullen minder mensen in Het Dorp gaan wonen. Het Dorp van nu en de toekomst is gespecialiseerd in zorg en ondersteuning van mensen met een ernstige lichamelijke beperking en/of niet aangeboren hersenletsel. De nadruk ligt op leren en trainen voor een zo zelfstandig mogelijk leven.

Bouwkundige staat

Naast de veranderingen in de zorg is er nog een reden om te vernieuwen. De woningen en gebouwen die bij de oplevering een perfecte uitvoering waren van de ideeën van destijds, voldoen niet meer. Ze zijn naar de huidige standaard te laag en te klein en de bouwkundige staat is verouderd, bijvoorbeeld op het gebied van isolatie en installaties. We maken een vernieuwd Het Dorp waar technische innovatie en de verbinding met de stad ruim baan krijgen. Die verbinding krijgt vorm in voorzieningen en bedrijvigheid, maar ook letterlijk in beter aansluitende fiets- en wandelroutes. We gaan stukje bij beetje ook de kwaliteit van het landschap en het groen verbeteren.

Rendertime:0.237seconds(Logging enabled)