Fasen vernieuwing

De vernieuwing van Het Dorp is een meerjarenplan en wordt in fasen uitgevoerd.

In Het Dorp is in de jaren negentig een flinke renovatie geweest. Dat was noodzakelijk, maar niet afdoende. We zagen toen al dat Het Dorp in zijn huidige vorm niet beantwoordt aan de ondersteuningsbehoefte die er nu is. Mensen met een beperking willen zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. Met ondersteuning waar nodig en binnen de grenzen die er zijn.

Samen met een aantal partijen, waaronder RMC Groot Klimmendaal, De Onderwijsspecialisten, ROC Rijn IJssel en de gemeente Arnhem, is Siza in 2008 om tafel gaan zitten. Met elkaar zijn zij gekomen tot een visie op wonen en werken in Het Dorp: masterplan ‘Het nieuwe dorp - Een bijzondere gewone wijk!’. ‘Gewoon’ omdat iedereen er wonen kan en ‘bijzonder’ omdat ook mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk kunnen wonen met de juiste ondersteuning en faciliteiten.

Verbinding als sleutelwoord voor Het Dorp Vernieuwt

Verbinding is het sleutelwoord in het Masterplan. Verbinding tussen Het Dorp, de stad, het landschap en vooral verbinding tussen mensen. De voorzieningen in Het Dorp staan open voor iedereen, gehandicapt of niet. Of het nu gaat om zorg, sport en ondersteuning of bedrijven, winkels en restaurants. Iedereen is welkom. Het Masterplan werd in 2011 gepresenteerd aan bewoners, omwonenden en aan de gemeenteraad van Arnhem. In januari 2012 stelde de gemeenteraad het Masterplan en de gebiedsvisie voor Het Dorp vast.Vervolgens stemde de voltallige gemeenteraad in met het bestemmingsplan Het Dorp.

Realisatie van inclusieve wijk met docus op duurzaam wonen

De plannen zijn verder uitgewerkt in Smart & Slow (oktober 2014). ‘Smart’ staat voor de slimste technologie en organisatie. Dat is nodig is om meer kwaliteit te bieden tegen lagere kosten. Dankzij nieuwe technische uitvindingen kunnen mensen met een beperking zelfredzamer worden. Onafhankelijk zijn en zelf bepalen hoe en wanneer je de dingen doet. Dat vinden we belangrijk. ‘Slow’ staat voor fasering en stapje voor stapje.

In voorjaar van 2015 ging het architectenbureau DoepelStrijkers aan de slag met het ontwerp van het 1e gebouw. Fase 1 van de vernieuwing werd concreet: de realisatie van het 1e gebouw. Innovatie is het sleutelwoord. Er komen 36 appartementen aan het Oosterveld, langs de Amsterdamseweg. Het 1e gebouw wordt ook een trainingshuis voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en neuromusculaire aandoeningen. Academy Het Dorp neemt ook haar intrek in het 1e gebouw. Klik hier voor meer informatie over dit eerste plan. 

Het 1e gebouw op Het Dorp verbindt bewoners en medewerkers met bedrijven en organisaties van bewezen (zorg-)technologie die het leven met een beperking gemakkelijker kan maken. Bewoners kunnen daardoor toewerken naar zo zelfstandig mogelijk wonen, ondanks de uitdagingen die hun beperking met zich meebrengt. Uniek is dat door Academy Het Dorp onderzoek wordt gedaan naar technologie in de zorg, waarbij gebruikerservaringen direct vertaald worden naar verbetering van bestaande technologische oplossingen. Streven is het 1e gebouw najaar 2019 gereed te hebben.

De periode 2020-2022 staat in het teken van fase 2: start van de realisatie van een nieuw dorpshart. Hiervoor worden stapsgewijs een aantal bestaande gebouwen gesloopt en nieuwe gebouwen opgezet. Bewoners blijven in verschillende straten bij elkaar wonen. Ook activiteitencentra, de Kringloop, medische diensten en bakkerij Eigen Deeg blijven tijdens de sloop en bouw in bedrijf. 

Fase 3, van 2022-2025, is de laatste fase. Deze fase staat in het teken van het realiseren van een inclusieve wijk met focus op duurzaam wonen.  het verder ontwikkelen van een omgeving waarin de uitgangspunten van een ‘healing environment’ voor bewoners gerealiseerd gaan worden. Dit wil zeggen: een omgeving die optimaal bijdraagt aan het welzijn, herstel en functioneren van onze bewoners. Dit doen we door focus te leggen op duurzaam bouwen, met samenwerkingspartners, toe te werken naar 0 op de meter met energie-verbruik, verbinding te leggen tussen mensen en omliggende wijken met oog voor bewegen, gezondheid en ontmoeten. 

Rendertime:0.258seconds(Logging enabled)