Ontstaan Het Dorp

Iedereen die het heeft meegemaakt, herinnert zich 'Open het Dorp'. De nationale inzamelingsactie op de televisie maakt in het hele land een ongekend gevoel los van naastenliefde en solidariteit. Mies Bouwman presenteerde de uitzending die 24 uur duurde op 26 en 27 november 1962.

Bij de officiële afsluiting is de opbrengst meer dan 21 miljoen gulden. De droom van initiatiefnemer dokter A.Klapwijk kan uitkomen.

Baanbrekend

Dokter Klapwijk vindt dat mensen met een handicap net zoveel recht hebben op een gelukkig en zelfstandig leven als ieder ander. Met de privacy van een eigen woning en de technische aanpassingen en verzorging die nodig zijn. Werk, recreatie en culturele activiteiten horen daarbij. Net als de mogelijkheid om zelf mee te bepalen hoe het leven in de gemeenschap eruit ziet. Het zijn baanbrekende ideeën. In de jaren ’60 waren er voor gehandicapten nauwelijks voorzieningen om zelfstandig te wonen. Wie niet kon wonen bij familie, moest naar een verpleeghuis. 

Het basisidee

De bouw van Het Dorp begon in 1966. De officiële opening was in 1970. Het basisidee was simpel: elke dorpsbewoner had een privéwoning, dertig woningen werden door een overdekte binnenstraat verbonden. Tien personen vormden een woongroep met een gemeenschappelijk trefpunt en een keuken. Dogela’s (Dorps gemeenschapsleiders) hielpen bij de persoonlijke verzorging, de maaltijden en de huishouding. In totaal kwamen er vijftien eenheden van elk dertig woningen voor in totaal 405 bewoners en 45 dogela’s. Daarnaast kwamen er voorzieningen zoals een werkplaats, een café-restaurant, een winkelcentrum, een sporthal en een benzinestation. Het Dorp was niet alleen woon- maar ook een werkgemeenschap. Bewoners werkten bijvoorbeeld in het ANWB-kantoor dat er was gevestigd, in de winkel, de bibliotheek of elders in de stad. 

Emancipatie

Zo was Het Dorp een grootse stap in de emancipatie van gehandicapten. De uitgangspunten zijn nog altijd actueel. Maar het denken over zorg, zelfstandigheid en over wonen is verder ontwikkeld. Met de huidige vernieuwingen wil Het Dorp opnieuw zijn wat het altijd is geweest. Een voorloper met baanbrekende ideeën over gehandicaptenzorg.

Rendertime:0.222seconds(Logging enabled)