Ik ben Petra

Lees mijn verhaal

Zorg binnen onderwijs

Voor kinderen met een beperking of chronische ziekte is naar school blijven gaan niet altijd vanzelfsprekend. Bijvoorbeeld als een kind gedurende de dag (medische) verzorging nodig heeft. Of als een kind, om mee te kunnen komen met de klas, meer begeleiding nodig heeft dan de school kan bieden. Zorg binnen Onderwijs maakt het mogelijk voor kinderen om op de vertrouwde school te blijven, of het nu een reguliere school of het speciaal onderwijs betreft.

Doelen

Kinderen die met het aanbod van school onvoldoende tot ontwikkeling komen, werken met hun persoonlijk begeleider aan didactische doelen. De begeleiding kan ook buiten de klas plaatsvinden, waarbij we werken aan de sociaal-emotionele ontwikkeling van het kind. Door ander gedrag aan te leren of te leren omgaan met emoties, ontstaat er ruimte om schoolse taken goed op de pakken en de relatie met klasgenoten te verbeteren.

Op maat

De doelen waar de begeleiding zich op richt bepalen we in nauw overleg met de ouders en de school. Met elkaar vormen we een plan dat aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van het kind. De begeleiding wordt afgestemd op het programma in de klas. Wanneer dat nodig is kan Siza, aansluitend op Zorg binnen Onderwijs, ook ondersteuning in de thuissituatie bieden.

Traject

Gemiddeld vindt de begeleiding twee keer per week voor twee uur plaats. Het traject loopt een tot twee jaar. Ieder kwartaal evalueert de begeleider de ondersteuning met de ouders en de school.

> Download de folder

 

Buitenschoolse opvang

Buitenschoolse opvang voor jouw kind?

Voor kinderen met een beperking of chronische ziekte zoeken wij mee naar een passende BSO. We kijken mee naar de mogelijkheden in jullie eigen wijk of bieden een plek bij een gespecialiseerde BSO van Siza.

Lees meer over BSO

Logeren

Je kunt bij ons logeren of een korte tijd wonen

Met logeeropvang of kortdurend verblijf kan je partner of je gezin even op andere dingen focussen. Samen vinden we een passende woning waar we jou de juiste zorg en ondersteuning kunnen bieden en waar jij je snel thuis voelt.

Lees meer over Logeren en Kortdurend verblijf

Rendertime:0.287seconds(Logging enabled)