Veel gestelde vragen

Veel gestelde vragen

Nee, ervaring is niet nodig. Wel zoeken wij mensen die goed kunnen motiveren waarom zij vrijwilligerswerk willen doen binnen de gehandicaptenzorg. Affiniteit met onze doelgroep is wel belangrijk

Vrijwilligers hebben recht op onkostenvergoeding, zoals bijvoorbeeld voor reiskosten.

Als je een uitkering hebt en vrijwilligerswerk wilt doen, moet je met een aantal zaken rekening houden. Zo mag vrijwilligerswerk je niet afhouden van betaald werk. Een vrijwilliger met een uitkering mag geen werk doen waarvoor iemand zonder uitkering voor zou worden betaald. Als je een uitkering hebt en vrijwilligerswerk wilt doen, neem dan contact op met de instelling die je uitkering verstrekt (de sociale dienst in uw gemeente of het UWV). 
Let op: als vrijwilliger heb je een meldingsplicht. Je moet het vrijwilligerswerk dus melden bij je uitkerende instantie. Siza Vrijwillige Inzet kan je helpen met het invullen van het formulier.

Omdat Siza alleen de onkosten vergoedt heeft dit verder geen gevolgen voor je uitkering. De kosten die je vergoed krijgt zijn namelijk werkelijk gemaakte kosten. Wel is het raadzaam om je uitkeringsinstantie op de hoogte te stellen van deze onkostenvergoeding.

Ja, je valt tijdens je vrijwilligerswerk onder de aansprakelijkheid- en ongevallenverzekering van Siza.

Een VOG is een Verklaring Omtrent het Gedrag. Met deze verklaring is aangetoond dat je gedrag geen belemmering vormt voor (vrijwilligers)werk. In sectoren waarin mensen met geld, vertrouwelijke gegevens en kinderen omgaan, wordt standaard een bewijs van goed gedrag verlangd. Dit geldt niet alleen voor bedrijven maar voor alle organisaties en instellingen, ook als ze met vrijwilligers in zee gaan. Wanneer je als vrijwilliger gaat werken met bijvoorbeeld vertrouwelijke gegevens of kwetsbare personen, kan de organisatie je om een VOG vragen.

Je vraagt een VOG aan bij de afdeling Burger-/Publiekszaken van de gemeente waar je staat ingeschreven in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). De gemeente neemt de gegevens van je aanvraagformulier over in de computer en vult ze automatisch aan met gegevens vanuit de GBA. Vervolgens worden al deze gegevens digitaal doorgestuurd naar het COVOG, het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent het Gedrag. Afhankelijk van het nieuwe vrijwilligerswerk en de aard van een eventueel strafblad beslissen medewerkers van het Centraal Orgaan Verklaring Omtrent Gedrag (justitie) of er onoverkomelijke bezwaren kleven aan de aanvrager.
Je krijgt de VOG thuis gestuurd als uit het onderzoek blijkt dat je geen strafbare feiten op je naam hebt staan. Heb je wel strafbare feiten gepleegd, dan wordt beoordeeld of je strafbare gedrag relevant is voor het vrijwilligerswerk waarvoor je de VOG aanvraagt.
Je kunt een VOG pas aanvragen als je van Siza Vrijwillige Inzet het aanvraagformulier hebt ontvangen. Siza vergoedt vervolgens de kosten van het aanvragen van een VOG.

Je kiest zelf wat jou het beste past en uitkomt. Een keer per week met een cliënt een wandeling maken, helpen bij de wekelijkse activiteit, of een uurtje per maand op bezoek komen. Wij kijken graag samen met jou welke vragen van cliënten passen bij wat jij graag doet. Zet je talent(en) in!

Dit is afhankelijk van de hoeveelheid tijd die je er zelf in kunt/wilt investeren én het soort vrijwilligerswerk dat je kiest en de taak/taken die je verricht.

Hier gelden dezelfde regels als voor betaald werk. Vrijwilligerswerk gaat meestal om een paar uur per week of per maand. Dertien- en veertienjarigen mogen na school twee uur per dag klusjes in en om het huis doen. In het weekend mogen ze zes uur per dag werken. In de vakantie zelfs zeven uur per dag.
Ben je vijftien dan mag je na school twee uur lichte arbeid verrichten. In het weekend en in de vakantie mag je acht uur per dag werken. Als je zestien of zeventien bent kun je na school twee uur per dag bij een organisatie helpen. In de vakantie of als je niet meer op school zit, mag je acht uur per dag werken.

Rendertime:0.323seconds(Logging enabled)