Afasiecentra

Taal is overal om ons heen, de hele dag; je praat, luistert, leest, schrijft en maakt of interpreteert gebaren. Als onderdelen van je taalgebruik niet meer goed werken, dan heet dat afasie. Afasie ontstaat door hersenletsel. Het gevolg is dat je niet goed meer duidelijk kan maken wat je wilt zeggen en/of dat je anderen niet meer goed kunt begrijpen.

Afasie is een taalstoornis die bij iedereen anders tot uiting komt. Mensen met afasie kunnen moeite hebben met het vinden van de juiste woorden of met de zinsopbouw. Anderen spreken juist heel veel, maar wat zij zeggen is niet of lastig te volgen.

Ik heb afasie, en nu?

Heb je afasie, dan is het vaak lastig een volgende stap te maken vanuit de revalidatie. Terug naar je oude leven kan niet meer. Ook als de revalidatie al even geleden is, kun je beseffen dat je problemen ervaart in het dagelijks leven. De afasiecentra van Siza hebben specialistische kennis en ervaring hebben op het gebied van afasie. Je kunt hier terecht voor behandeling en begeleiding, waarmee je beter leert omgaan met je beperkingen en je nieuwe mogelijkheden ontdekt.

Je maakt individuele afspraken met de afasietherapeut over je behandeling. Samen onderzoek je wat je wilt bereiken en wat je daarvoor nodig hebt. Je werkt in de behandeling aan jouw persoonlijke concrete doelen, bijvoorbeeld een gesprek voeren, lezen, schrijven en/of gebruikmaken van een Ipad.

Behandeling en begeleiding

De behandeling vindt plaats in kleine behandelgroepen. Je kunt van elkaar leren en begrip bij elkaar vinden. Bij het samenstellen van de groepen wordt rekening gehouden met de ernst van de afasie en de verschillende hulpvragen van de cliënten.

Voor wie?

Het afasiecentrum is er voor mensen met afasie vanaf 18 jaar. Ook verwanten, mantelzorgers en andere betrokkenen bij afasie kunnen voor informatie en lotgenotencontact bij ons terecht. We bieden ook behandeling aan mensen met Primaire Progressieve Afasie (PPA). PPA is een vrij zeldzame neurologische aandoening waarbij de afasie geleidelijk ontstaat. Vanwege de geleidelijke achteruitgang is een specifieke behandeling vereist.

Waar?

Siza heeft een afasiecentrum in Tilburg en in Arnhem. Wil je contact met het afasiecentrum Tilburg? Bel dan 06- 23 03 84 47 of mail naar afasiecentrumtilburg@siza.nl. Voor het Afasiecentrum Arnhem kun je contact opnemen via telefoonnummer 088-3779199 of e-mail afasiecentrumarnhem@siza.nl.

Wil je meer weten over de centra? Klik hier om een filmpje te bekijken over het Afasiecentrum Tilburg of klik hier om een film te bekijken over het centrum in Arnhem.

Hersenletsel.nl

De centra zijn aangesloten bij Hersenletsel.nl. Deze vereniging ziet er op toe dat de kwaliteit van alle aangesloten afasiecentra gewaarborgd blijft. Kijk voor meer algemene informatie op www.hersenletsel.nl en over de afasiecentra op www.afasiecentrum.nl.

Rendertime:0.178seconds(Logging enabled)