Project START! - jongeren met autisme leren autorijden tijdens de vakopleiding

De impact van het behalen van een rijbewijs voor jongeren met autisme is groot. Het vergroot niet alleen hun zelfredzaamheid, maar ook de kans op een baan. In Renkum (regio Arnhem) is het project START! 'Leren autorijden met autisme tijdens de vakopleiding' van start gegaan. Specialisten geven voorlichting over autisme op de werkvloer en in het onderwijs, daarbij hebben zij aandacht voor de meerwaarde van het kunnen autorijden.

Bevorderen van de maatschappelijke participatie

Het project betreft een samenwerking tussen De Onderwijsspecialisten, Siza, de HAN, Radboudumc, Autorijschool Blik op Autisme en stage biedende bedrijven binnen de gemeente Renkum. Deze samenwerking verruimt voor jongeren met autisme de mogelijkheden voor het vinden van goede stages en regulier werk. Daarnaast onderzoekt het Lectoraat Levensloopbegeleiding bij Autisme van de HAN in hoeverre het leren autorijden voor de doelgroep ook invloed heeft op andere levensgebieden zoals werken, wonen en sociale contacten.

Autorijschool ‘Blik op Autisme’

Autorij-instructeur Jacco Schlingmann, werkzaam in de regio Arnhem/Renkum, begon een aantal jaren geleden met de ontwikkeling van een lesmethodiek ‘Blik op Autisme’. Tijdens de autorijlessen komt hij dagelijks in aanraking met jongeren met autisme, waaronder ook jongeren die vast zijn gelopen binnen de reguliere rijscholen. Deze jongeren hebben een specifieke manier van informatieverwerking waarop de rijlessen moeten worden aangepast.

Meer informatie

Folder project START!

Voor meer informatie over project START!, neem contact op met Diana Rodenburg via diana.rodenburg@siza.nl.
Voor meer informatie over de autorijlessen, neem contact op met Jacco Schlingmann 'Rijvaardig met ASS/AD(H)D' via email: info@blikopautisme.nl.

Het project START! wordt gesubsidieerd door het Innovatiefonds van de gemeente Renkum.

Rendertime:0.339seconds(Logging enabled)