Planologische documenten

Voorlopig ontwerp inrichtingsplan

 

2016: Omgevingsvergunning 'Het Dorp Vernieuwt fase 1' afgegeven

Vrijdag 15 juli heeft de gemeente Arnhem de vergunning verleend. De vergunning wordt gepubliceerd op de website www.overheid.nl.

2015: Voorlopig ontwerp Blok A

In juli 2015 is het voorlopig ontwerp gepresenteerd aan bewoners en omwonenden.

2015: Ontwikkelplan Blok A

Het eerste nieuwe gebouw is bestemd voor 36 mensen met een lichamelijke handicap of niet aangeboren hersenletsel. Hier wordt een uitdagende (woon)omgeving gecreëerd die hun persoonlijke ontdekkingstocht zal stimuleren. Laag 0 en 1 zijn bestemd voor het lab waar mensen met een handicap, bedrijven en onderwijsinstellingen samen gaan onderzoeken, innoveren en ontwikkelen. De appartementen in het gebouw zijn een integraal onderdeel van dit innovatie concept.

In Ontwikkelplan blok A staan de ontwerpkaders voor de nieuwbouw van 36 zorgappartementen en de omgeving. December 2014 presenteerde het architectenbureau Doepel Strijkers met nog 3 bureaus hun visie op blok A. Siza gaf begin 2015 aan DoepelStrijkers uit Rotterdam opdracht om het eerste gebouw te ontwerpen. Smart & Slow en ontwikkelplan A vormen samen de kaders voor deze opdracht.

2014: Smart & Slow

In oktober 2014 wordt het plan Smart & Slow gepresenteerd. In Smart & Slow wordt het bestemmingsplan van de gemeente Arnhem op een aantal punten verder uitgewerkt zoals de inrichting van het landschap, het (verkeers)netwerk en de beeldkwaliteit. Uitgangspunt van Smart & Slow is dat iedereen meebouwt aan een open, gemengde en duurzame wijk. Smart staat dan ook voor slimme organisatie, samen met partners. Slow staat voor een grote verandering in kleine stappen. Stap voor stap wordt per deelgebied (fase) een plan gemaakt voor gebouw(en) en de omliggende ruimte.

2013: Bestemmingsplan Het Dorp 

Op 18 februari 2013 neemt de gemeenteraad van Arnhem het bestemmingsplan Het Dorp aan. Op de site van de gemeente Arnhem wordt de volgende tekst geplaatst:

“Het bestemmingsplan voor het Dorp maakt een stapsgewijze vernieuwing van het gebied mogelijk, zodat dit stukje Arnhem kan veranderen in een wijk waar mensen met én zonder beperking naast elkaar kunnen wonen, werken en ontspannen. Naast nieuwe (zorg) woningen komt er ook horeca en detailhandel en zullen er voorzieningen voor cultuur, ontspanning en onderwijs verrijzen."

Bestemmingsplan Het Dorp is het juridisch bindend plan voor zowel overheid, burgers als Siza. In het bestemmingsplan wordt aangegeven welke plekken voor achtereenvolgens wonen, verkeer of groen worden bestemd. Ook wordt in het bestemmingplan per deelgebied aangegeven welke regels gelden ten aanzien van onder andere bouwhoogte, bebouwingspercentage en groen.

2011: Masterplan Het Dorp

November 2011 is Masterplan Het Dorp vastgesteld. In dit Masterplan zijn onder andere de uitkomsten van de ontwerpsessies met Dorpbewoners en omwonenden verwerkt. Tijdens deze ontwerpsessies zijn uiteenlopende onderwerpen besproken. Van fiets- en wandelroutes tot aan wonen en zorg, van water en groenvoorzieningen tot aan bouwhoogtes.

Het Masterplan Het Dorp bevat de belangrijkste uitgangspunten voor de inrichting van het nieuwe Dorp: een gemengde wijk waar mensen mét en zonder handicap wonen, werken en ontspannen. Het vormt daarmee de basis voor het beeldkwaliteitsplan en het inrichtingsplan voor de openbare ruimte. Op 6 december 2011 bieden de Dorpbewoners het Masterplan aan de gemeente Arnhem aan.

 

Rendertime:0.244seconds(Logging enabled)