Ik ben Rineke

Lees mijn verhaal

Buitenschoolse opvang

Heeft jouw kind (4-18 jaar) een beperking of chronische ziekte, dan zoekt Siza graag met jullie mee naar passende buitenschoolse opvang. Mogelijk vinden we een plek op een reguliere BSO bij jullie in de wijk. Heeft deze BSO geen ervaring met kinderen met een beperking, dan denken wij met hen mee over de mogelijkheden en bieden we eventueel aanvullende ondersteuning.

Heeft je kind meer ondersteuning nodig? Dan bieden we een plek in de gespecialiseerde BSO van Siza. In de gespecialiseerde BSO staat ontspanning en plezier met leeftijdgenoten voorop. De gespecialiseerde BSO is, met een duidelijke structuur, kennis van de beperking en passende zorg, een veilige omgeving voor jouw kind.

Logeren

Je kunt bij ons logeren of een korte tijd wonen

Met logeeropvang of kortdurend verblijf kan je partner of je gezin even op andere dingen focussen. Samen vinden we een passende woning waar we jou de juiste zorg en ondersteuning kunnen bieden en waar jij je snel thuis voelt.

Lees meer over Logeren en Kortdurend verblijf

Zorg binnen onderwijs

Zorg binnen onderwijs

Heeft je kind op school extra ondersteuning nodig? Siza biedt zorg binnen het regulier of speciaal onderwijs.

Lees meer over zorg binnen onderwijs

Lees verder...

Gespecialiseerde opvang kinderen met een ernstig meervoudige beperking (EMB)

Dagcentrum Meander in Arnhem is er voor kinderen en jongeren met een ernstig meervoudige beperking, voor wie naar school gaan niet mogelijk is.

Lees verder...

Rendertime:0.204seconds(Logging enabled)