Centrale cliëntenraad (CCR)

Een vraag of onderwerp kan belangrijk zijn voor een groot gedeelte of voor alle cliënten van Siza. Als dat zo is, overlegt een raad van cliënten en cliëntvertegenwoordigers uit de verschillende regio’s met de raad van bestuur van Siza; dat is de centrale cliëntenraad (CCR).

Leden CCR

Mw. Lisette van Keulen (voorzitter)
Dhr. Henny Blumink (vicevoorzitter)
Dhr. Pieter Balkenende, lid
Dhr. Martin Bruijntjes, lid
Mw. Anja Frederiks, lid
Dhr. Tinus Grootaarts, lid
Mw. Lies van Hees, lid
Dhr. Gerwin de Jonge, lid
Dhr. Oscar Poelmann, lid


De ambtelijk secretaris van de centrale cliëntenraad is bereikbaar op:
Telefoon: 06 - 22 688 240

E-mail: ccr@siza.nl

De nieuwsbrieven van de CCR/CMZ vind je hier.

Rendertime:0.356seconds(Logging enabled)