Colofon

De website van Siza wordt inhoudelijk volledig beheerd door Communicatie. Het technische beheer is in handen van ICT.

Eindredactie

Siza, Communicatie

Vormgeving en technische realisatie

Seneca en WooHoo Design, Toon van der Struijk
De implementatie is gebaseerd op Smartsite Content Management Server.

Toegankelijkheid van de site

Bij de bouw van deze website is zo veel mogelijk rekening gehouden met gebruikers met een beperking. Je kunt bijvoorbeeld de tekstgrootte aanpassen in de browser. De richtlijnen hiervoor zijn opgesteld door de projectgroep Drempels Weg van het Landelijk Bureau Toegankelijkheid. Je vindt de richtlijnen op www.drempelvrij.nl.

Printen van een pagina

Bij het printen van een pagina wordt enkel de inhoud van de pagina geprint, zonder verdere opmaak. Het eventueel selecteren, kopiëren en plakken van tekst is hierdoor overbodig.

Linken naar www.siza.nl

Linken naar de website van Siza is toegestaan, mits de goede naam en faam van Siza daarmee niet wordt aangetast en mits ermee geen instemming door en/of steun van Siza wordt gesuggereerd waar dat niet het geval is. Linken naar deze website dient bij voorkeur te geschieden naar de homepage. Het gebruik van het Siza logo is alleen toegestaan na toestemming van de afdeling Communicatie van Siza.

Beeldmateriaal

Informatie en fotomateriaal van deze website mag alleen worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt na schriftelijke toestemming van Siza en met bronvermelding. Foto's zijn afkomstig uit de Siza beeldbank en fotograaf Bas van Spankeren, www.basfoto.nl.

Vragen en opmerkingen

Vragen en opmerkingen over deze website kunt u mailen naar info@siza.nl.

Siza
Postbus 532
6800 AM Arnhem
Telefoon: 088 377 91 00
Fax: 088 377 91 51
Email: info@siza.nl
bezoekadres:
Kemperbergerweg 139e
6816 RP Arnhem

Inschrijfnummer Kamer van Koophandel: 09103844

Anbi-nummer: RSIN 8083 315 28

BTW-nummer: NL 813575242B01

Rendertime:0.155seconds(Logging enabled)