E-learningmodules

Siza heeft een ruim aanbod aan e-learingmodules dat ook beschikbaar is voor andere zorginstellingen, uitzendbureaus en zelfstandig professionals.

De e-learningmodules bevatten theoretische kennis die noodzakelijk is om bepaalde handelingen te mogen verrichten en worden afgesloten met een toets. Na afronding van een module krijg je van ons een bewijs van deelname. Wanneer je in aanmerking wilt komen voor een bewijs van deelname voor zowel de theorie als de praktijk is het voor de meeste handelingen noodzakelijk dat je een praktijktoets aflegt in het ‘Skills lab’ van Siza.

Accreditatie V&V

Tien e-learning-modules van Siza zijn geaccrediteerd* door het Kwaliteitsregister voor verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN). Deze modules zijn getoetst op inhoud, kwaliteit, objectiviteit, onderwijskundige vorm en relevantie voor professionals.

E-learningmodules

Blaasspoelen
Bloedglucose meten (geaccrediteerd)*
Darmspoelen (geaccrediteerd)*
Diabetes (geaccrediteerd)*
Epilepsie
EpiPen
Gedelegeerd toetser
Injecteren (geaccrediteerd)*
Intermitterend katheteriseren (geaccrediteerd)*
Klysma (geaccrediteerd)*
Manueel verwijderen van ontlasting (geaccrediteerd)*
Medicijnverstrekking
Sondevoeding via de PEG-katheter (geaccrediteerd)*
Uitzuigen mond/keelholte
Verwisselen PEG-katheter
Verwisselen Suprapubisch katheter
Vitale functies
Wondverzorging & decubitus (geaccrediteerd)*
Zuurstof toedienen (geaccrediteerd)*
Zwachtelen

*Wanneer je één van de geaccrediteerde e-learningmodules hebt afgerond kun je twee accreditatiepunten per module door ons laten registreren in het kwaliteitsregister V&V. Meld je bij sizacollege@siza.nl onder vermelding van jouw BIG-registratienummer om de accreditatiepunten te laten registreren.

Scholing van toetsers

Siza kan ook zorgdragen voor de scholing van gedelegeerd toetsers in jouw organisatie.

Contact

Voor informatie over de e-learningmodules of voor een vrijblijvende offerte voor een incompany training neem je contact op met Siza via 088 - 3779100 of sizacollege@siza.nl.

Rendertime:0.126seconds(Logging enabled)