Matig tot ernstig verstandelijke beperking

Mensen met een matig tot ernstig verstandelijke beperking hebben een lage ontwikkelingsleeftijd. Vaak is er ook sprake van lichamelijke en medische beperkingen. De mate van deze beperkingen bepaalt de zwaarte van onze ondersteuning.

Het is voor jou vaak lastig om de wereld om je heen te begrijpen. Daarom zijn de mensen uit je omgeving nodig om de ervaringen die je opdoet te ordenen. Wij ondersteunen je in het dagelijkse leven en we richten ons op jouw ontwikkelingsmogelijkheden. Je maakt je eigen keuzes en je geeft aan wanneer jij onze ondersteuning nodig hebt. We dagen je uit en helpen je om, waar mogelijk, je grenzen te verleggen.

Siza biedt ondersteuning thuis, wonen, logeren of kortdurend verblijf. Ook voor behandeling en dagbesteding kun je bij Siza terecht.

Vragen? Aanmelden voor zorg?

Kom in contact!
Rendertime:0.169seconds(Logging enabled)