Ondersteuning op maat

Ernstige meervoudige beperking

Een ernstige meervoudige beperking betekent dat je je leven lang zorg en ondersteuning nodig zal hebben. Vaak bieden ouders een groot deel van deze zorg, wat een grote impact op jullie gezin kan betekenen. Siza ondersteunt jou, je ouders en jullie gezin op een manier die bij jullie past. We sluiten aan op jouw mogelijkheden, waarbij we aandacht hebben voor jouw ontwikkeling en lichamelijk welbevinden.

Siza biedt ondersteuning thuis, logeeropvang, kortdurend verblijf en 24-uurszorg. Ook voor dagopvang, onderwijs en behandeling kun je bij Siza terecht.

 

Vragen? Aanmelden voor zorg?

Kom in contact!
Lees verder...

Gespecialiseerde opvang kinderen met een ernstig meervoudige beperking (EMB)

Dagcentrum Meander in Arnhem is er voor kinderen en jongeren met een ernstig meervoudige beperking, voor wie naar school gaan niet mogelijk is.

Lees verder...

Rendertime:0.176seconds(Logging enabled)