Expertisecentrum Autisme open

In de onlangs nieuwgebouwde locatie van Siza aan de Arnhemsestraatweg 5-7 in Velp is sinds deze zomer het expertisecentrum voor autisme gevestigd. Het expertisecentrum bevat een trainingshuis en een woongedeelte waar cliënten beschermd kunnen wonen. Daarnaast wordt in de locatie een netwerk opgebouwd met diverse organisaties die mensen met autisme verder kunnen helpen in hun ontwikkeling.

In het trainingshuis worden de bewoners gecoacht om zelfredzamer te worden, om beter te kunnen participeren in de samenleving. Daarbij wordt nadrukkelijk contact gezocht met bewoners in de omgeving, om voor elkaar van betekenis te kunnen zijn. 

Expertisecentrum

Siza start er een netwerk op samen met andere partijen die kennis of diensten leveren om mensen met autisme verder te helpen in hun ontwikkeling. In samenwerking met onder meer het Leo Kannerhuis en RIBW biedt Siza vanuit het expertisecentrum begeleiding en advies aan cliënten en/of verwanten in alle levensfases. Ook wordt samenwerking gezocht met andere organisaties. Zo is er bijvoorbeeld contact met een rijschool die een aangepast lesprogramma aanbiedt aan mensen met autisme.

Leer/werkplaats

In september wordt er in samenwerking met de HAN een leer/werkplaats opgezet. Daar ligt het accent op innovatie, verbinding en ontwikkeling van en met cliënten met autisme. Voor de regio Arnhem is dit uniek! De leer/werkplaats zorgt ervoor dat een groep studenten van de HAN kan leren in een praktijkomgeving. Leren door interactie en reflectie met specialisten van Siza. Daarnaast gaan de studenten onderzoek doen op het gebied van autisme en zullen zij op basis daarvan mogelijk nieuwe methodieken uitrollen in het team.

Trainingsprogramma

Ook bewoners gaan er leren en trainen. Samen met een regiebegeleider van Siza -een expert op het gebied van autisme en/of verstandelijke beperking- worden de leerwensen nauwkeurig in kaart gebracht. Vervolgens wordt een trainingsprogramma opgesteld dat past bij de leefstijl en behoefte. Het trainingsprogramma duurt in principe twee jaar. Daarna stroomt een cliënt door en kan hij of zij de overstap maken naar wonen in een wijk met eventueel ambulante ondersteuning.

Nieuwbouw

Het nieuwe gebouw aan de Arnhemsestraatweg 5-7 bestaat uit twee woongedeeltes.
In het kleine woongedeelte (14 appartementen), vindt 24-uurs begeleiding plaats. Het grotere woongedeelte (34 appartementen) is gericht op trainingsactiviteiten.

Duurzaam en prikkelarm

Beide woongedeeltes zijn duurzaam gebouwd en zo geïsoleerd dat bewoners zo min mogelijk last hebben van externe prikkels. Zo is er bijvoorbeeld speciale isolatie aangebracht om geluid te weren. Het gebouw heeft een koel- en verwarmingssysteem dat gebruik maakt van een duurzaam energieopslagsysteem in de bodem. Om het gebouw nog energiezuiniger te maken is een energiedak gecreëerd. Door opwarming van de zon wordt het water in het leidingsysteem van het energiedak verwarmt, dit warme water zorgt onder ander voor de verwarming van het gebouw en voor warm tap water. Bovendien is het gebouw zo ingericht dat het aan de moderne eisen in de zorg voldoet. In het gebouw is bijvoorbeeld techniek aanwezig, zodat zorg op afstand mogelijk is. 

Structuur en rust

In de woonlocatie wordt zoveel mogelijk rust en continuïteit aan de bewoners geboden. Cliënten hebben een vast team met deskundige begeleiders, die goed op de hoogte zijn van gemaakte afspraken. Ook wordt er vanuit het centrum ambulante begeleiding geboden aan cliënten die wonen in een wijk die zijn doorgestroomd vanuit een beschermde woonomgeving.

De eerste cliënten zijn er in mei komen wonen. In oktober wordt de locatie officieel geopend en dan zijn naar verwachting alle plekken in de twee woongedeeltes gevuld.

(21-7-2015)

Nieuwsbericht

Lees verder...
 • Lees verder

  Coronavirus: welke maatregelen neemt Siza? (update 6 juli)

  Bij Siza hebben wij de zorg voor kwetsbare mensen. Daarom vertalen we de (uitgebreide) maatregelen voor Nederland, naar maatregelen voor onze medewerkers en cliënten. De afgelopen weken versoepelde het kabinet de landelijke maatregelen tegen het coronavirus. Vanuit deze versoepeling maken we vanaf 1 juli ook bij Siza een volgende stap in de versoepeling van onze coronamaatregelen. In dit bericht lees je hoe we dat doen op een zo veilig mogelijke manier voor onze cliënten, medewerkers en verwanten. (6-7-2020)

 • Lees verder

  Documentaire over transformatie Het Dorp bij Omroep Gelderland

  In de jaren 60 van de vorige eeuw was Het Dorp wereldnieuws. Mies Bouwman haalde in de eerste live tv-marathon ooit 22 miljoen gulden op, waarmee Het Dorp werd gebouwd: een unieke plek waar mensen met een beperking zo zelfstandig mogelijk bij elkaar konden wonen. Anno 2020 is Het Dorp nog steeds een bijzonder stukje Arnhem, maar wel een plek die toe was aan grootschalige vernieuwing. (3-7-2020)

 • Lees verder

  Kwaliteitsrapport 2019 staat online

  Hoe ervaren cliënten, hun naasten en onze medewerkers de kwaliteit van onze zorg en dienstverlening? Dat staat in het Kwaliteitsrapport 2019. We vertellen over wat goed gaat. Maar ook wat volgens ons beter zou kunnen. En wat we in 2020 willen veranderen of verbeteren. (26-6-2020)

 • Lees verder

  Wet zorg en dwang

  Sinds 1 januari is de nieuwe Wet zorg en dwang ingegaan. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is dat ieder mens in vrijheid leeft en eigen keuzes mag maken. Dit heeft betekenis voor mensen met een beperking die zorg en ondersteuning nodig hebben. (30-4-2020)

 • Lees verder

  Siza opent nieuwe woonlocatie in Apeldoorn voor mensen met NAH

  Op 3 februari ontving Siza de sleutels van het nieuwe pand op het Julianakwartier in Apeldoorn. Het gebouw staat op de plaats van het voormalige Julianaziekenhuis. Deze nieuwe locatie biedt vanaf mei 2020 woonruimte aan 30 mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en een Wlz-indicatie. (7-2-2020)

 • Lees verder

  Het Dorp Vernieuwt: dit zijn de plannen voor de herontwikkeling

  Siza heeft gebieds- en vastgoedontwikkelaars VanWonen en BPD (Bouwfonds Property Development) benoemd tot ontwikkelende partijen voor de herontwikkeling van Het Dorp in Arnhem. De herontwikkeling omvat een totale transformatie van het gebied naar een inclusieve woon- en leefomgeving, waar regulier wonen en zorgaanbod voor bewoners van Het Dorp op innovatieve wijze hand in hand gaan. Vandaag werden de plannen gepresenteerd aan inwoners en omwonenden van Het Dorp. (9-1-2020)

 • Lees verder

  Regeling kosten dienstverlening 2020

  Woon of logeer je bij Siza, dan worden niet altijd alle kosten vanuit de Wet langdurige zorg of Zorgverzekeringswet vergoed. Het kan zijn dat je voor aanvullende diensten zelf moet betalen. (23-12-2019)

 • Lees verder

  Siza werkt samen met zorgkantoren en GGZ-aanbieders voor passende zorg NAH

  Er is grote behoefte aan passende plaatsen voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in combinatie met een aanvullende complexe zorg- en ondersteuningsvraag. Op initiatief van Zorgkantoren Zilveren Kruis en Menzis, slaan drie combinaties van GZ en GGZ-aanbieders de handen inéén om, voor deze kwetsbare groep passende woonplekken mogelijk te maken en gezamenlijk expertise te ontwikkelen. Siza werkt samen met Pro Persona. (13-12-2019)

 • Lees verder

  Jan-Dirk Sprokkereef nieuw lid raad van bestuur Siza

  Jan-Dirk Sprokkereef is vanaf 1 februari 2020 het nieuwe lid van de raad van bestuur van Siza. De raad van toezicht is zeer enthousiast over de komst van Jan-Dirk. (4-12-2019)

 • Lees verder

  Het beste voor de kleine: nieuw moeder en kind huis Siza in Renkum

  In november heeft Siza samen met 8 moeders intrek genomen in het nieuwe moeder en kind huis aan de Dorpsstraat in Renkum. Begeleider Patricia verhuisde met hun mee: “dit zijn moeders die met hun kindje in de wagen naar het dorp wandelen en daarvan genieten. Het zijn lieve meiden, ze bedoelen het goed en ze willen het goed doen. Ze willen knokken voor hun kind.” (1-11-2019)

Rendertime:0.19seconds(Logging enabled)