Financiering

Om ondersteuning van Siza te kunnen ontvangen, heb je een indicatie van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) of een beschikking van je gemeente nodig. Met een indicatie kunnen we je ondersteunen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Met een beschikking leveren we je ondersteuning op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Jeugdwet of Participatiewet.

Lees hieronder meer over hoe je de zorg en ondersteuning kunt regelen in de Wlz, Wmo, Jeugdwet en Participatiewet:

Vragen? Aanmelden voor zorg?

Kom in contact!
Regeling kosten dienstverlening

Kosten dienstverlening

Woon of logeer je bij Siza, dan zijn er soms kosten die niet vanuit de Wet langdurige zorg of Zorgverzekeringswet worden vergoed. Het kan zijn dat je voor aanvullende diensten zelf moet betalen.

Lees meer over de regeling kosten dienstverlening cliënten

Eigen bijdrage

Krijg je ondersteuning vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz), de Wmo of de Jeugdwet, dan kan een eigen bijdrage of ouderbijdrage gevraagd worden. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent en int deze bijdrage. Hoeveel eigen bijdrage je betaalt is afhankelijk van de vorm van de ondersteuning, je inkomen en/of vermogen, leeftijd, gezinssamenstelling en indicatie.

Lees meer op de website van het CAK

Vergoeding

Vergoeding behandeling

Ook als je niet in zorg bent bij Siza, kun je gebruik maken van de diensten van onze behandelaren. Er zijn verschillende vormen om de behandeling te financieren. Ben je op zoek naar diagnose, advies of behandeling, waarbij rekening gehouden wordt met een lichamelijke, verstandelijke of meervoudige beperking, psychiatrische achtergrond, niet-aangeboren hersenletsel of een progressief neurologische aandoening? Neem dan vrijblijvend contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

Lees meer over de vergoeding

Rendertime:0.206seconds(Logging enabled)