Ik ben Patrick

Lees mijn verhaal

Gewichtsbeheersing

Ben je niet tevreden over je gewicht? Heb je moeite om goed te eten en te bewegen? Wil je graag een andere kledingmaat? Of eet je (te) veel als je gespannen bent? Het team gewichtsbeheersing kan je helpen op een gezond gewicht te komen.

Het team gewichtsbeheersing is er voor mensen met een licht verstandelijke of lichamelijke beperking en voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel. Je kan bij het team terecht als je niet tevreden bent over je gewicht en het lastig vindt om hier zelf iets aan te veranderen.

Gewichtsproblemen zijn vaak een gevolg van een verkeerd voedingspatroon, niet goed bewegen en/of moeite hebben met het omgaan met emoties. In het team gewichtsbeheersing zitten daarom behandelaren die je met deze drie onderwerpen kunnen helpen. Met een diëtist, fysiotherapeut en gedragskundige onderzoek jij waar jouw gewichtsprobleem vandaan komt. Zij ondersteunen je om hier iets in te veranderen.

Werkwijze

Als je bent aangemeld bij het team gewichtsbeheersing, nodigen we je uit voor een gesprek met het team. Als je het prettig vindt, mag je tijdens dit gesprek iemand meenemen die voor jou belangrijk is, bijvoorbeeld een begeleider, familielid of vriend. We bespreken met elkaar wat je nodig hebt: wat zijn je klachten? Waar heb je moeite mee? Wat heb je al geprobeerd? Wat gaat er goed?

Op maat

Nadat er met jou is gesproken, overlegt het team kort over een voorstel voor de behandeling. Dat voorstel bespreken we daarna met jou. Als je akkoord bent, stellen we het behandelplan op. We maken dan afspraken over de behandelsessies.

Multidisciplinair

De behandeling kan bestaan uit voedingsadvies, beweegadvies, fysiotherapie , psychologisch onderzoek en/ of behandeling. De diëtist, fysiotherapeut en gedragskundige kunnen, in overleg met jou, ook andere behandelaren betrekken, als dat kan helpen om jouw doel te bereiken. Wanneer dat nodig is, kunnen we ook de mensen om jou heen betrekken bij de behandeling. We bespreken regelmatig met jou hoe het gaat en of de behandeling nog past.

Verwijzing en financiering

Ondersteuning bij gewichtsbeheersing is onderdeel van het behandeltraject van Siza en is daarmee kosteloos voor cliënten met een behandelindicatie. De regiebegeleider, regiebehandelaar of de arts kan naar het behandelteam verwijzen.

> Download de folder

Rendertime:0.178seconds(Logging enabled)