Aandachtsfunctionaris Grensoverschrijdend gedrag

Joke Gerritsen

Joke Gerritsen

Voor wie?

Voor alle cliënten en medewerkers van Siza.

Wanneer?

Bij vragen over (het vermoeden van) seksuele intimidatie, huiselijk geweld of kindermishandeling, kun je terecht bij de aandachtsfunctionaris grensoverschrijdend gedrag. Soms is een telefoontje of een mail genoeg om antwoord te krijgen en verder te kunnen. Maar het kan ook gebeuren dat er situaties spelen die vragen om een melding. Dit pakt zij dan samen met de jou op. Samen zetten jullie stappen, waarbij veiligheid en vertrouwen belangrijk zijn.

Wat doet de aandachtsfunctionaris grensoverschrijdend gedrag?

  • Zij adviseert bij vragen van cliënten en medewerkers over seksuele intimidatie, huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Coördineert meldingen van (vermoeden van) seksuele intimidatie, huiselijk geweld en kindermishandeling.
  • Traint medewerkers in methodieken om seksueel gedrag neutraal te interpreteren en hier gepast op te reageren. 
  • Geeft training meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling 
  • Draagt zorg voor het beleid binnen Siza.

Werkwijze aandachtsfunctionaris grensoverschrijdend gedrag

  • Bij een melding coördineert zij de procedure vanaf melding tot afronding.
  • Er wordt een casusteam samengesteld van hulpverleners (in- en extern). Hierbij is het uitgangspunt om het aantal betrokkenen zo klein mogelijk te houden.
  • Het casusteam onderzoekt de melding.

Belangrijk om te weten:

Je kunt niet anoniem een melding doen, maar de informatie van en over betrokkenen worden vertrouwelijk behandeld. Als er stappen worden ondernomen, gebeurt dit altijd in overleg met jou.

Rendertime:0.157seconds(Logging enabled)