Een groene wijk

Toegankelijk en groen zijn de sleutelwoorden voor de vernieuwing van Het Dorp.

Het Dorp is 15,4 hectare groot, nu is 60% daarvan groen. Na de vernieuwing komt daar nog twee hectare groen bij in de vorm van bossen, graslanden en tuinen.

Natuurontwikkeling

Met het oog op het steeds vaker voorkomen van hevige regen, is het belangrijk dat er voldoende groene ruimte is om het water op te vangen. Was in het verleden de bebouwing leidend, nu nemen we de groenstructuur als vertrekpunt en passen de nieuwbouw daarin aan. In de tussentijd geven we de verbetering van de landschappelijke kwaliteit vorm door natuurlijk beheer in samenwerking met andere partijen.

Toegankelijkheid

De toegankelijkheid van het terrein wordt versterkt door wandel- en fietspaden te verbinden met de omliggende wijken. Al is het terrein van Het Dorp flink heuvelachtig, het is een vereiste dat paden niet meer dan 5% mogen hellen. Iedereen moet er gebruik van kunnen maken: mensen met een rolstoel of een rollator maar ook een moeder met kinderen op een bakfiets.

Een voorwaarde is dat de tunnel onder de Amsterdamseweg wordt opgeknapt, dat is immers de belangrijkste toegangsweg naar de Burgemeesterswijk en een belangrijke noord-zuid verbinding.

De twee zijden van de vallei die dwars door het gebied loopt, worden verbonden door een brug zodat ook de oost-west verbinding is gegarandeerd.

Kinderboerderij

Een groene voorziening die iedereen in de buurt kent is de Weide of de kinderboerderij. We zijn in overleg met de betrokken buurtbewoners over de inrichting en het toekomstige gebruik van de weide.

Rendertime:0.231seconds(Logging enabled)