Nieuwe netwerken

De vernieuwing van Het Dorp steunt op inspirerende nieuwe netwerken. Siza heeft specialistische kennis en is een schakel in de keten, samenwerking met andere organisaties en bedrijven is belangrijk.

We werken samen met cliënten, andere zorgorganisaties en specialisten. Met universiteiten en hogescholen, omwonenden en instellingen in de buurt. Met de gemeente, provincie en met  (MKB)bedrijven.

Onafhankelijk

Technologie is een belangrijk onderwerp in de zorg. Mensen met een beperking willen graag onafhankelijk zijn en de technische mogelijkheden nemen snel toe.
In het eerste nieuwe gebouw op Het Dorp zetten we daarom een ervarings- en onderzoekscentrum op. Hier brengen we cliënten, zorgprofessionals, technische bedrijven, universiteiten en hogescholen bij elkaar om nieuwe technologische hulpmiddelen te ontwikkelen.
Het onderzoekscentrum is gericht op de ontwikkeling en innovatie van de hulpmiddelen voor mensen met een beperking, maar de ontwikkelde middelen kunnen ook breder worden ingezet.

Zorginstellingen

Zorgverleners en specialisten zijn onmisbaar in het netwerk van Het Dorp, zoals het UMC St. Radboud, RMC Groot Klimmendaal, de Sint Maartenskliniek en het Jeroen Bosch Ziekenhuis. Ook de poli van het Centrum voor Thuisbeademing in Het Dorp is van grote waarde voor veel van onze cliënten.

 

 

Rendertime:0.2seconds(Logging enabled)