Vernieuwing zorg

Zelfstandigheid en zoveel mogelijk thuis wonen. Dat zijn belangrijke uitgangspunten bij de zorgondersteuning op Het Dorp. Waar Het Dorp in de jaren '60 begon als woonlocatie voor zorg en begeleiding voor mensen met een beperking, verschuift de aandacht nu naar ondersteunen bij leren en trainen. De vernieuwing van Het Dorp is bedoeld voor cliënten die na een korte, intensieve periode met behandeling en begeleiding weer in of buiten Het Dorp zelfstandig gaan wonen. Waar mogelijk zetten we slimme en bewezen technologie in.

Specialistische ondersteuning, training en begeleiding
Het vernieuwde Dorp biedt cliënten gespecialiseerde ondersteuning in een passende omgeving. Er zijn 9 groepen gevormd van cliënten met (ongeveer) dezelfde zorg- en begeleidingsbehoeften. Binnen die leefgemeenschap wonen zij zelfstandig. Zo kan er gespecialiseerd worden in de zorgvraag, behoefte en aandoening van de bewoners. Elke groep heeft eigen, deskundige begeleiders.

Alleen mensen met een zeer complexe zorgvraag blijven in de toekomst in de langdurige zorg. Van ziekenhuizen en zorginstellingen wordt gevraagd zich te specialiseren om zo tegen lagere kosten meer kwaliteit te kunnen bieden. Het Dorp speelt hierop in door zich verder toe te leggen op het terrein waarin we sterk zijn: specialistische ondersteuning, training en begeleiding van mensen met niet-aangeboren hersenletsel en mensen met een lichamelijke beperking en / of neuromusculaire aandoeningen. We zetten in op de ontwikkeling en innovatie van technologie die cliënten helpt bij het leven met een beperking. Door onze specialistische kennis kunnen we mensen met een beperking optimaal ondersteunen om zelfstandigheid te behouden of te hervinden.

Samenwerking
Met onze ondersteuning richten we ons op het snijvlak van Cure (behandeling) en Care (zorg). Daarbij zoeken we de samenwerking op met expertisecentra zoals UMC St. Radboud, het Jeroen Bosch Ziekenhuis, het RMC Groot Klimmendaal en de Sint Maartenskliniek. Door samen te werken zorgen we dat alle specialistische kennis in Het Dorp voorhanden is. Met patiëntenorganisaties werken we net zo intensief samen om voortdurend te zoeken naar nieuwe en betere manieren om zo zelfstandig mogelijk te leven met een beperking.

Rendertime:0.146seconds(Logging enabled)