De Kameleon Onderwijszorggroep

De Kameleon Onderwijszorggroep is een locatie waar een onderwijs-zorgarrangement aangeboden wordt aan kinderen met een Ernstig Meervoudige Beperking (EMB) en kinderen met een matige tot Ernstige Verstandelijke beperking met een intensieve begeleidingsvraag ( EVB+).

Op het terrein van ’s Koonings Jaght vind je op locatie ‘De Kameleon’ de onderwijszorggroepen.

Voor wie is de onderwijszorgroep

Kinderen in de leeftijd van 8-18 jaar waarvoor V(SO) scholen geen passende onderwijsondersteuning kunnen bieden, terwijl er wel sprake is van een onderwijsperspectief kunnen terecht bij de Kameleon. Een vereiste om de onderwijszorggroepen te bezoeken is dat het kind ook als leerling ingeschreven staat bij het onderwijs.

De Kameleon Onderwijszorggroep bestaat momenteel uit 4 onderwijs-zorggroepen, iedere groep heeft een eigen kleur: Saffraan, Violet, Karmijn en Turquoise. Elke groep bestaat 4-6 leerlingen in de leeftijd tot 18 jaar.

Ontwikkeling centraal

Ieder kind heeft recht op passend onderwijs. Bij de Kameleon Onderwijszorggroep staat de ontwikkeling van het kind centraal.  Het aanbod is gericht op het leren van vaardigheden en communicatie, het verbreden van de ervaringswereld, het vergroten van de zelfredzaamheid en het bieden van prikkel-regulerende activiteiten aan de kinderen. Hierbij staat het creëren van een veilige omgeving voorop. Het kind is veelal niet in staat om zelf zijn omgeving te overzien en te begrijpen. Belangrijk is een balans te vinden tussen inspanning en ontspanning, zowel fysiek als cognitief.

's Koonings Jaght

Op het terrein van ’s Koonings Jaght kunnen de kinderen diverse ervaringen op doen. Daarbij is veel aandacht voor zelfstandigheid en zelfredzaamheid door het doen van taakjes, het zelf eten, drinken en aan- en uitkleden.
In hetzelfde pand zit ook het Activiteitencentrum Kameleon - Ivoor en Magenta. Deze werken onafhankelijk van de Onderwijszorggroep.

Meer weten over deze locatie?

Bekijk onze folder

Van

- -
:

Bereken route per

Naar

De Kameleon Onderwijszorggroep, Hartenkoning 21 , 6816 TK Arnhem

Rendertime:0.195seconds(Logging enabled)