Kernwaarden

De medewerkers van Siza hebben met elkaar vier kernwaarden geformuleerd. Die kernwaarden vormen de basis waarop wij met onze cliënten, hun familie en onderling met elkaar omgaan.

Wij zijn van betekenis

Wij hebben werkelijk oog en oor voor de cliënt. We luisteren goed en onderzoeken samen met de cliënt of dat wat we bieden ook echt  aansluit bij zijn of haar wensen. Als medewerker zetten we al onze kwaliteiten in om het beste in onze cliënten naar voren te halen.

Wij scheppen kansen

Wij zoeken samen met cliënten en hun familie naar mogelijkheden en perspectieven om actief deel uit te maken van de samenleving. Voor en samen met cliënten willen we zoveel mogelijk kansen  creëren. Erbij horen, daar draait het om. Op alle levensterreinen. Zie ook het kwaliteitshandvest van Siza.

Het creëren van kansen geldt overigens ook voor de medewerkers van Siza zelf: we zoeken actief naar kansen om de kwaliteit en effectiviteit van ons werk blijvend te verbeteren. Wij willen het beste uit onszelf en elkaar halen. In het belang van onze cliënten maar ook voor een prettig en uitdagend werkklimaat. 

Wij nemen verantwoordelijkheid

Wij staan voor wat we doen in ons werk. We willen het ook goed doen zodat we  met trots over ons werk kunnen praten. De vragen van cliënten veranderen voortdurend. Wij hebben daar een goed gevoel voor, zijn sensitief. Je mag ons er ook op aanspreken.

Plezier!

We kunnen nog zo van betekenis willen zijn voor de ander, kansen scheppen en onze verantwoordelijkheid nemen, dat alles komt pas echt tot zijn recht als we het met plezier kunnen doen. Wie het naar zijn zin heeft in het werk, geeft niet zomaar op, maar gaat net een stapje verder om voor elkaar te krijgen wat hij of zij nodig vindt.

Rendertime:0.282seconds(Logging enabled)