Ik ben Rineke

Lees mijn verhaal

Kinderdagcentrum voor kinderen met een ernstig meervoudige beperking (EMB)

Kinderdagcentrum Meander in Arnhem is er voor kinderen en jongeren met een ernstig meervoudige beperking, voor wie naar school gaan niet mogelijk is.

Presteren is op Meander minder van belang. We kijken vooral naar waar je kind blij van wordt; daarvan doen we meer! De activiteiten die je kind spannend vindt, bieden we heel gedoseerd en in een veilige context aan. Zo kunnen de kinderen meer beleven en komen zij – binnen hun mogelijkheden en in een eigen tempo – verder.

Het gespecialiseerde team met begeleiders, gedragskundige en therapeuten zet in op ruimte voor ontwikkeling en plezier, afgewisseld met rust, nabijheid, duidelijkheid en structuur.

> Download de folder

Zorg binnen onderwijs

Zorg binnen onderwijs

Heeft je kind op school extra ondersteuning nodig? Siza biedt zorg binnen het regulier of speciaal onderwijs.

Lees meer over zorg binnen onderwijs

Rendertime:0.249seconds(Logging enabled)