Leren en ontwikkelen bij Siza

De professionaliteit van medewerkers van Siza zien we terug in het contact met de cliënt en de kennis van de beperking of chronische ziekte. Om deze professionaliteit te behouden vragen we van medewerkers:

  • permanente (zelf)reflectie;
  • een open, onderzoekende en leergierige houding; 
  • een bewustzijn van de eigen kwetsbaarheid en het hanteren hiervan, zodat men in staat is  
    een professionele relatie op te bouwen met de klant;
  • het kunnen omgaan met diversiteit.

Siza ondersteunt zorgmedewerkers actief bij het leren werken vanuit het perspectief van de cliënt. Nieuwe inzichten op de dienstverlening aan mensen met een beperking vragen van beroepskrachten in de zorg dat ze aangeleerde patronen loslaten en dat ze andere vaardigheden, houdingsaspecten en bekwaamheden ontwikkelen.

We bieden diverse leerprogramma’s, e-learningmodules, trainingen en coachingsmogelijkheden aan. Rode draad in alle leerprogramma’s is onze visie dat de kwaliteit van dienstverlening ontstaat vanuit de vraag hoe iemand zijn eigen leven wil leiden. Daardoor is de interactie met cliënten en collega’s essentieel, als beginpunt voor het leren en dus voor de versterking van professionaliteit en vakmanschap.

Rendertime:0.157seconds(Logging enabled)