Medezeggenschap

Bij Siza vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan denken, mee kan praten en mee kan beslissen over de zorg. Cliënten en medewerkers. Samen. Dit doen we zoveel mogelijk op de plek waar we die zorg bieden. Op de locatie of de werkplek. Dat heet lokale Medezeggenschap.

Soms wil je dat er ook nog iemand anders helpt bij deze gesprekken. Iemand van buitenaf. Daarvoor is het MZ-steunpunt. Over de ‘wat grotere onderwerpen’ die over heel Siza gaan praten de Ondernemingsraad (OR) en de Centrale Cliëntenraad (CCR) mee. Zij overleggen met de Raad van Bestuur.

Iedereen kent elkaar

Het mooie van Siza is dat de mensen van de Centrale Cliëntenraad (CCR), de Ondernemingsraad (OR) en het Medezeggenschap Steunpunt (MZsteunpunt) veel met elkaar samenwerken. Iedereen kent elkaar. Samen werken we aan Medezeggenschap, zodat iedereen op zijn eigen plek zo goed mogelijk kan meedenken, meepraten en mee beslissen over onze zorg.

Bij ons kun je terecht voor: 

  • Vragen over medezeggenschap
  • (Spel)materiaal medezeggenschap (zie infotheek)
  • Informatie over CCR, OR en MZ-steunpunt
  • Notulen van de CCR en OR

Magazine Medezeggenschap: M&M's van Siza

In het magazine 'De M&M's van Siza' lees je allerlei informatie over medezeggenschap bij Siza. Zoals bijvoorbeeld de visie op en bouwstenen van medezeggenschap, en uitleg van de wet WMCZ (voor cliënten) en WOR (voor medewerkers). Klik hier om het magazine te bekijken.

Medezeggenschap
Rendertime:0.172seconds(Logging enabled)