Ik ben Patrick

Lees mijn verhaal

Multidisciplinaire behandeling bij moeilijk verstaanbaar gedrag

Brengt jouw zoon of dochter, broer of zus, soms schade toe aan zichzelf of anderen? Doe jij af en toe dingen, die je achteraf liever niet had gedaan? Proberen jullie met een behandelaar of arts een gedragsverandering te bereiken, maar blijft het onduidelijk waar het gedrag vandaan komt? Bij moeilijk verstaanbaar gedrag kan multidisciplinaire behandeling je verder brengen. Met een team bestaande uit behandelaren van verschillende disciplines, kijken we naar de situatie als geheel. Op basis van dit totaalbeeld en met een brede kennis stelt het team een advies op en kan een passende behandeling worden gestart.

Moeilijk verstaanbaar gedrag kan veel verschillende oorzaken hebben. Oorzaken die niet altijd even zichtbaar zijn of die elkaar sterk beïnvloeden. Het multidisciplinair team start dan ook met het in kaart brengen van alle aspecten die mogelijk een rol spelen bij je gedrag. We kijken met jou, je familie en andere betrokkenen naar je situatie, zodat we weten:

  • Wie je bent en wat je hebt meegemaakt;
  • Wat er met je lijf aan de hand is; 
  • Welke medicatie je gebruikt en wat het met je doet;
  • Wat je begrijpt en hoe je leert; 
  • Hoe je vertelt wat er met je is; 
  • Wat je aankunt;
  • Hoe je voelt en of je snapt wat je voelt.

Is de situatie in kaart gebracht, dan overlegt het team behandelaren, met daarin bijvoorbeeld een gedragskundige, logopedist, diëtist, fysiotherapeut, creatief therapeut en arts verstandelijk gehandicapten (AVG), welke aspecten bepalend zijn. Met deze inzichten adviseert het team de betrokken begeleiders, ouders, (huis)arts en/of de school over hoe om te gaan met de situatie. Het is ook mogelijk dat een van de behandelaren uit het team een passende behandeling biedt.

Verwijzing en financiering

Voor de behandeling van het multidisciplinaire team is een verwijzing van een huisarts of specialist nodig. Lees hier meer informatie over de financiering van eerstelijnszorg.

> Download de folder

Rendertime:0.159seconds(Logging enabled)