MZ-steunpunt

Cliënten en medewerkers overleggen samen: hoe pakken we de dingen bij ons op de locatie zo goed mogelijk aan. Dit noemen we Lokale Medezeggenschap. Soms wil je dat er ook nog iemand anders helpt bij deze gesprekken. Iemand van buitenaf. Speciaal daarvoor is het MZ-steunpunt.

Samen overleggen is samen praten en samen doen

De coaches van het MZ-steunpunt adviseren de locatie hoe medewerkers en cliënten zo goed mogelijk samen kunnen meedenken en meebeslissen. Door het stellen van verhelderingsvragen, het geven van aanknopingspunten, ondersteuning bij gesprekken of gebruik van spelmateriaal kunnen nieuwe invalshoeken ontstaan.

Contact

Je kunt de coaches bereiken via medezeggenschap@siza.nl

MZ-steunpunt
Rendertime:0.17seconds(Logging enabled)