Ondernemingsraad (OR)

Waar staat de ondernemingsraad (OR) voor?

De OR zet zich nadrukkelijk in voor het bevorderen van (mede)zeggenschap van medewerkers op de werkvloer. De OR vindt dit punt erg belangrijk omdat het medewerkers in staat stelt om vanuit de visie van Siza te werken. Ook streeft de OR ernaar dat medewerkers, net zoals burgers in de maatschappij, steeds meer meepraten over dat wat hen aangaat en op deze manier invloed hebben op beleid en het liefst zelf het beleid maken binnen ruime kaders. En dus hun eigen werk organiseren. Dat hiermee verantwoordelijkheid, eigenaarschap en plezier bij medewerkers worden gestimuleerd en dit de zorg aan cliënten ten goede komt, behoeft geen verdere uitleg.

Wat doet de OR?

Een OR richt zich op het algemeen belang van de organisatie. De OR onderzoekt wat de gevolgen zijn voor medewerkers als er iets gaat veranderen binnen Siza. Samen met alle betrokkenen (medewerkers, managers, raad van bestuur en andere raden, zoals de cliëntenraad en soms ook de raad van toezicht) onderzoeken we hoe we het beste met elkaar kunnen werken vanuit de visie van Siza.

Contact

E-mail: or@siza.nl
Telefonisch: 06 - 10 46 78 84 (ambtelijk secretaris Eline Slutter)

Ondernemingsraad
Rendertime:0.142seconds(Logging enabled)