Ik ben Rineke

Lees mijn verhaal

Opvoedkundige ondersteuning

Iedere ouder wil het beste voor zijn of haar kind. Heb je vragen over de ontwikkeling van je kind met een beperking of chronische ziekte? Of heb je zelf een beperking en vragen over de opvoeding? Dan kun je een beroep doen op Siza.

Als je ons betrekt bij jouw gezinsleven, dan helpen we je om je kind een stabiele en veilige omgeving te bieden. En we geven je handvatten, zodat je om kunt gaan met het gedrag dat de beperking of de ziekte van je kind met zich meebrengt. Spelen er andere vragen in je gezin? Heb je bijvoorbeeld geen werk, schulden of weinig mensen om je heen die steun kunnen bieden? Dan werken we samen aan oplossingen. Je begeleider kan je bijvoorbeeld in contact brengen met een jobcoach, die jou kan begeleiden naar werk. Het doel is dat jij – met steun van de mensen om je heen – de opvoeding van je kind zelfstandig aankunt.

 

HouVast William Schrikker Expertisecentrum

HouVast voor ouders met licht verstandelijke beperking

In gezinnen waar ernstige opvoed- en opgroeiproblemen zijn werken we met de interventie HouVast toe naar een veilige omgeving voor de kinderen. Samen met het gezin zoeken we naar langdurige oplossingen om een gevaar van verwaarlozing en escalatie van problemen te voorkomen.

Lees meer over HouVast

Rendertime:0.196seconds(Logging enabled)