Ik ben Patrick

Lees mijn verhaal

Pijn observatie en advies team

Ieder mens ervaart pijn op een eigen manier. Het is moeilijk om pijn bij iemand anders te beoordelen of te meten. Mensen die, vanwege hun beperking, niet in staat zijn om aan te geven waar zij last van hebben, uiten pijn op verschillende manieren. Signalen kunnen zijn dat iemand zich ‘niet prettig’ voelt of gedragsveranderingen vertoont. Soms gedraagt iemand zich op een manier die niet direct wordt geassocieerd met pijn, zoals lachen. De signalen kunnen subtiel en dus zeer moeilijk waarneembaar zijn. Bij vermoedens van chronische pijn kan het Pijn observatie en advies team (POAT) van Siza ingeschakeld worden.

Het POAT

Het POAT bestaat uit een arts, gedragskundigen, fysiotherapeuten, verpleegkundigen en begeleiders, die hiervoor speciaal geschoold zijn. Bij een vermoeden van chronische pijn, kunnen begeleiders en het netwerk rond de cliënt een beroep doen op het POAT. Bij acute pijn zal altijd eerst de huisarts worden ingeschakeld.

Werkwijze

Aan de hand van videobeelden en/of live observaties, onderzoekt het POAT of er sprake is van pijn. Het team bespreekt de uitkomsten van het onderzoek, trekt een conclusie en stelt een advies op voor de betrokken art, behandelaar en begeleider van de cliënt.

> Download de folder

Rendertime:0.156seconds(Logging enabled)