Privacy

Siza hecht veel waarde aan jouw privacy en het beschermen van je persoonsgegevens. Hoe Siza omgaat met je gegevens vertellen we in de privacyverklaring voor onze cliënten.

Persoonsgegevens zoals je naam en adres, maar ook gegevens over gezondheid willen we goed beschermen. In de privacyverklaring voor cliënten vertellen we je hoe Siza dit doet. We vertellen je in de verklaring onder andere waarvoor wij jouw persoonsgegevens gebruiken en wat jouw rechten zijn voor je persoonsgegevens. Er is ook een privacyverklaring met picto's.

Rendertime:0.271seconds(Logging enabled)