's Koonings Jaght

Landgoed ’s Koonings Jaght werd in 1960 door de Haagse stichting SPC Sandhaghe gekocht. Met dit landgoed wilde SPC Sandhaghe huisvesting bieden aan mensen met een verstandelijke beperking die niet voor gezinsvervangende tehuizen in aanmerking kwamen. In de beginperiode bood ’s Koonings Jaght onderdak aan vijftig mensen. In de jaren daarna zijn er paviljoens bijgebouwd om meer mensen met een verstandelijke handicap onderdak te bieden. 

In 2001 is het terrein gerenoveerd en is het aantal voorzieningen uitgebreid. De mensen die nu op ’s Koonings Jaght wonen kunnen gebruik maken van verschillende voorzieningen zoals een boerderij, manege en zwembad.

Rendertime:0.117seconds(Logging enabled)