Samenwerking Hersenz

Siza biedt mensen met niet-aangeboren hersenletsel zorg vanuit het samenwerkingsverband ‘Hersenz’.

Het behandelprogramma Hersenz is ontwikkeld door 12 zorgorganisaties in Nederland. Door samen te werken maken wij gebruik van elkaars kennis en kunde en kunnen we de behandeling van mensen met hersenletsel verder brengen. Met elkaar bieden we Hersenz in een groot deel van het land aan.

Kern van de aanpak van Hersenz is dat mensen met hersenletsel worden ondersteund bij het weer oppakken van een zo normaal mogelijk leven. Hersenz biedt een vervolg op het revalidatietraject dat mensen met hersenletsel vaak doorlopen. Revalidatie zich richt op herstel, Hersenz richt zich op het leren omgaan met de gevolgen van hersenletsel en het realiseren van een nieuw perspectief. 

Het resultaat van de aanpak van Hersenz is een grotere zelfredzaamheid, eigen regie en een hoger participatieniveau. Hierdoor is minder intensieve en langdurige ondersteuning nodig in de jaren daarna.

Meer over Hersenz lees je op: www.hersenz.nl. Het nieuwste magazine van Hersenz kun je hier online bekijken.

 

 

Hersenz

De winst van Hersenz

Lees in de brochure De winst van Hersenz meer over wat het behandelprogramma cliënten, mantelzorgers èn de samenleving oplevert.

Lees meer over Hersenz

Rendertime:0.31seconds(Logging enabled)