Ik ben Patrick

Lees mijn verhaal

Sensorische informatieverwerking

Iedere mens heeft te maken met het verwerken van informatie die via de zintuigen binnenkomt. De manier waarop de zintuiglijke prikkels in de hersenen worden verwerkt is voor iedereen uniek. Bij de één komen prikkels sterker binnen dan bij de ander. Dat maakt dat mensen verschillend kunnen reageren op dezelfde zintuiglijke prikkel. Wanneer je prikkels niet goed kunt verwerken en dit jouw dagelijks leven beïnvloedt, kan het SI-team je helpen.

Het SI-team werkt met mensen die bijvoorbeeld:

  • het niet prettig vinden om te worden aangeraakt, het maakt hen overstuur.
  • het juist prettig vinden om iedereen aan te raken, wat anderen niet altijd fi jn vinden.
  • het liefst altijd hetzelfde eten.
  • gaan kokhalzen wanneer er stukjes in het eten zitten.
  • het fijn vinden om rustig te spelen, want van veel bewegen worden ze misselijk.
  • het erg fi jn vinden om naar een pretpark te gaan. Van al het draaien worden ze heel blij, maar ook heel druk.

Met sensorische informatieverwerkingen helpen de behandelaren je om te begrijpen waarom je juist deze of andere voorkeuren hebt en hoe je hier op een positieve manier mee om kunt gaan. Zodat het je in jouw dagelijks leven niet in de weg staat. Bij de behandeling worden de mensen om jou heen nauw betrokken.

Werkwijze

Het SI-team bespreekt met jou en de mensen om je heen (bijvoorbeeld je ouders, begeleider, leerkracht of anderen) de problemen die je ervaart bij het verwerken van prikkels. Met een
vragenlijst halen we deze informatie op. Vervolgens maken we afspraken over wat er nodig is. We kunnen je bijvoorbeeld observeren of video-opnames maken. De bevindingen verwerken
we in een verslag en bespreken we met de betrokken partijen. Op basis van de bevindingen geven we gericht advies die je in het dagelijkse leven kunt toepassen. We helpen je deze adviezen uit te voeren. Na drie maanden kijken we samen weer hoe het gaat.

Multidisciplinair team

Het SI-team bestaat uit fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en psychodiagnostisch medewerkers die hiervoor een speciale opleiding hebben gehad.

Verwijzing en financiering

Bij het vermoeden van prikkelgevoeligheid kan een gedragsdeskundige je doorverwijzen voor een SI-onderzoek. Voor de behandeling is een beschikking of indicatie niet noodzakelijk. Lees hier meer informatie over de financiering van eerstelijnszorg.

> Download de folder

Rendertime:0.194seconds(Logging enabled)