Ondersteun cliënten financieel

Siza ondersteunt mensen met een beperking in Gelderland en Midden-Brabant. Het overheidsgeld dat de organisatie hiervoor krijgt wordt besteed aan optimale zorg en huisvesting. Voor de extra’s die het leven net wat aangenamer maken, blijft meestal weinig geld over. Daarom is Siza blij met elke donatie die het verschil kan maken voor onze cliënten!

Er zijn allerlei mogelijkheden om het verschil te maken

U kunt op verschillende manieren een donatie doen om het leven van onze cliënten te veraangenamen. Denk daarbij aan het schenken van een bijdrage of het opnemen van Siza in een testament. Voor nalatenschappen geldt (net als voor alle giften): Siza is vrij in de besteding van het geschonken of nagelaten bedrag tenzij er in een testament uitdrukkelijk een bestemming wordt vastgelegd. Voor meer informatie over een algemene donatie of opname van Siza in uw testament kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat (bestuurssecretariaat@siza.nl / 088-3779101).
U kunt Siza  financieel ondersteunen op rekeningnummer NL60INGB0001355000 ten name van Stichting Siza. 
 
Siza heeft de fiscale status van een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dat betekent dat de organisatie zich voor zeker 90% voor de samenleving inzet. Hierdoor kunt u uw giften in veel gevallen van de belasting af trekken. Meer informatie over de ANBI status is te vinden op de site van de belastingdienst.

De twee steunstichtingen van Siza
Natuurlijk zit Siza zelf ook niet stil om fondsen en donaties te werven ten behoeve van cliënten. Zo zijn er twee steunstichtingen. Die zijn opgericht na de televisie-inzamelingsactie van Mies Bouwman voor Het Dorp (in 1962) om het gedoneerde geld goed te beheren. Ook deze twee stichtingen kunt u financieel ondersteunen.

 • Stichting Het Dorp, voor alle cliënten van Siza
  Deze stichting geeft vooral financiële steun aan activiteiten van Siza waarvoor de overheid geen geld geeft. Denk bijvoorbeeld aan het testen van technologische hulpmiddelen in de zorg, waarmee cliënten zelfstandiger een eigen leven kunnen leiden. Voor meer informatie over schenken aan of opname van deze stichting in een testament kunt u contact opnemen met Henno Gerritsen (administratie@stichtinghetdorp.nl / 088-3779101). U kunt Stichting het Dorp financieel ondersteunen op rekeningnummer NL29INGB0000811000  ten name van Stichting Het Dorp.
 • Stichting Vrienden van Het Dorp, voor bewoners van Het Dorp
  De Stichting Vrienden geeft vooral financiële steun aan bewoners van Het Dorp die om wat voor reden dan ook geen beroep kunnen doen op sociale wetgeving. Denk aan de  aanschaf van een computer, de (meer-)kosten van een vakantie; of de entreeprijs voor dierentuin, schouwburg, museum of groepsuitje. Aan alle steun zit een maximumbedrag per bewoner per jaar. Meer informatie over Stichting Vrienden van Het Dorp is te vinden op de site van de stichting. 
  Voor meer informatie over schenken aan of opname van deze stichting in een testament kunt u contact opnemen met René Corman (vriendenvanhetdorp@siza.nl / 088-3779101)
  U kunt Stichting Vrienden van Het Dorp financieel ondersteunen op rekeningnummer NL91INGB0001123000 Ten name van Stichting Vrienden van Het Dorp.

Opgeheven steunstichtingen
Siza kende in het verleden daarnaast enkele aan de organisatie gelieerde steunstichtingen, die inmiddels opgeheven zijn. Giften en/of opname in een testament zijn dus niet meer mogelijk ten gunste van de volgende stichtingen:

 • Stichting Vrienden van Siza Dorp Groep
 • Stichting tot steun aan Siza Dorp Groep,
 • Stichting Foundation Siza. 

Staat één van deze laatste stichtingen nog wel in uw testament, dan dient u uw testament op dat punt aan te passen. Als u dat niet doet, kunnen uw wensen op dit punt  bij overlijden immers niet worden uitgevoerd. Toegekende gelden gaan namelijk niet automatisch naar Siza, Stichting Het Dorp of Stichting Vrienden van Het Dorp. Uw testament moet daarvoor bij de notaris gewijzigd worden. 

Rendertime:0.212seconds(Logging enabled)