Coronavirus: welke maatregelen neemt Siza? (update 20 mei)

Bij Siza hebben wij de zorg voor kwetsbare mensen. Daarom vertalen we de (uitgebreide) maatregelen voor Nederland, naar maatregelen voor onze medewerkers en cliënten. Op 19 mei kondigde de Nederlandse regering versoepelingen aan in de maatregelen tegen het coronavirus. Siza gaat mee in die versoepeling. In dit bericht lees je hoe we dat doen op een zo veilig mogelijke manier voor onze cliënten, medewerkers en verwanten.

Let op: wij passen dit overzicht voortdurend aan op basis van de actuele Nederlandse maatregelen en adviezen. Via deze link lees je over de nieuwe maatregelen in Nederland.

Versoepeling van de maatregelen per 20 mei

Op 19 mei kondigde de Nederlandse regering versoepelingen aan in de maatregelen tegen het coronavirus. Siza gaat mee in die versoepeling. De afgelopen weken zijn we druk geweest met plannen maken hiervoor, met maatwerk waar nodig.

Cliënten en verwanten hebben een brief ontvangen waarin we de versoepelingen bij Siza uitleggen:

In deze videoboodschap vertelt bestuurslid Jan-Dirk Sprokkereef over de versoepelingen bij Siza:


Toelichting op de plannen

Tijdens het maken van de plannen voor versoepeling is rekening gehouden met deze spelregels:

 • Niet het virus verder verspreiden
 • Cliënten blijven gezond en voelen zich prettig
 • Medewerkers blijven gezond en kunnen veilig werken

We vinden het belangrijk dat de aspecten die het leven kwaliteit geven weer (meer) ruimte krijgen. Die aspecten nemen we, net als de medische kwetsbaarheid van cliënten, mee in de versoepeling.

We begrijpen het virus steeds beter en Siza is creatief in het vinden van oplossingen om toch alternatieve vormen van bezoek en dagbesteding mogelijk te maken. We lopen op sommige locaties al vooruit op de landelijke versoepeling in de gehandicaptenzorg.

Huidige maatregelen bij Siza

De plannen en mogelijkheden voor versoepeling verschillen per (groep) cliënt. Er worden namelijk constant verschillende factoren afgewogen: wat is het gezondheidsrisico van de cliënt? In hoeverre kan de cliënt zich aan de 1,5 meter afstand regel houden? De versoepeling betekent maatwerk; we willen in deze fase willekeur voorkomen.

In de basis gelden de volgende richtlijnen:

Woonlocaties 

 • Ben je cliënt op een woonlocatie?
  Het is belangrijk dat je besmetting met het coronavirus voorkomt. Blijf daarom zoveel mogelijk in de buurt van je woning.
 • Ben je bezoeker van een woonlocatie? (familie, vrienden, cliëntvertegenwoordigers, vrijwilligers)
  Bezoek maken we, daar waar mogelijk, weer toegankelijk vanaf 20 mei. We lopen daarmee dus al vooruit op de landelijke versoepeling van bezoek in de gehandicaptenzorg. De manier waarop bezoek kan, is per locatie verschillend. Vraag de regiebegeleider naar de afspraken die gelden op jouw locatie.
 • Ben je leverancier of een extern ingehuurde dienstverlener?
  We overleggen met je hoe je contact zoveel mogelijk kunt vermijden.

Dagbesteding en Werk (voor cliënten)

 • Woon je op een locatie van Siza?
  Dagbesteding/werk wordt langzaam weer opgestart en zoveel mogelijk op de woonlocatie gedaan. Dat doen we omdat de regering zegt: “werk zoveel mogelijk thuis”.

 • Woon je niet bij Siza en ga je naar een dagbestedingslocatie of (leer)werkplek van Siza? 
  Dagbesteding/werk wordt langzaam weer opgestart, rekening houdende met anderhalve meter afstand. Kan dit niet? Dan wordt er gekeken naar een alternatief.

 • Woon je niet bij Siza en ga je naar een dagbestedingslocatie of (leer)werkplek buiten Siza, waarbij je ambulant begeleid wordt door een medewerker van Siza?
  Dan gelden de regels en de afspraken van de werkplek zelf. De Siza-medewerker zal zoveel mogelijk ondersteunen op afstand (bijvoorbeeld via de telefoon) en als dat nodig is volgens de regels van de (leer)werkplek afspraken met je maken.

Regionale expertise teams (REC)/afasiecentra

 • Ben je client en krijg je zorg via een REC of afasiecentra?
  Behandelaren komen zo min mogelijk bij mensen thuis. Ze proberen u zo goed mogelijk te ondersteunen door u te bellen, te beeldbellen en te appen. Wij begrijpen dat deze vorm van contact niet altijd genoeg is om te ondersteunen. In die situaties kijkt de begeleider/behandelaar met u naar maatwerk, zodat we elkaar toch zo veilig mogelijk kunnen zien en spreken.

Ambulante begeleiding

 • Ben je cliënt en krijg je ambulante begeleiding?
  Begeleiders komen zo min mogelijk bij mensen thuis. Ze proberen u zo goed mogelijk te ondersteunen door u te bellen, te beeldbellen en te appen. Wij begrijpen dat deze vorm van contact niet altijd genoeg is om te ondersteunen. In die situaties kijkt de begeleider/behandelaar met u naar maatwerk, zodat we elkaar toch zo veilig mogelijk kunnen zien en spreken.

Logeren

 • Ben je cliënt van logeren?
  Logeren wordt stap voor stap weer opgestart voor kinderen tot en ouder dan 12 jaar.

Scholen & BSO's

 • Volg je onderwijs via Siza?
  Buitenschoolse opvang en dagopvang wordt stap voor stap weer opgestart voor kinderen tot 12 jaar. Buitenschoolse opvang voor kinderen ouder dan 12 jaar wordt stap voor stap weer opgestart. We bespreken met ouders en scholen hoe we dit mogelijk kunnen maken. Middelbare scholen gaan vanaf 1 juni weer open.

Andere versoepelingen

 • Met de kapper, pedicure en schoonheidsspecialiste kunnen weer afspraken gemaakt worden. Maar: dan moeten zowel jij als de kapper (of pedicure e.d.) klachtenvrij zijn. Sommige mensen kunnen eerder ziek worden, omdat zij een kwetsbare gezondheid hebben hebben of zich niet aan de regels van anderhalve meter afstand kunnen houden. Dan zijn we voorzichtiger met kappers e.d.. Je maakt hierover afspraken met je regiebegeleider.
 • De regering gaat nog afspraken maken over vervoer met taxibedrijven. We moeten dus nog even wachten op duidelijkheid daarover. Voor het reizen met het openbaar vervoer gelden de landelijke regels: alleen doen als het noodzakelijk is.
 • Activiteiten als museum-, bioscoop-, restaurant- en terrasbezoek raden we nog zoveel mogelijk af.

Wat doet Siza wanneer er sprake is van een coronabesmetting?

 • Siza heeft een protocol dat gevolgd wordt als er sprake is van een coronabesmetting. 

Handige informatie voor cliënten

 • Op deze pagina van de VGN vind je een overzicht met allerlei communicatiemiddelen voor cliënten over (het voorkomen van de verspreiding van) het coronavirus.

Steunpunt medezeggenschap: een luisterend oor

Wij begrijpen dat de maatregelen pijn, verdriet en frustratie kunnen geven. Toch lijken het strenge bezoekbeleid en de hygiënemaatregelen van Siza effectief. Tot op heden is een aantal cliënten getest op Corona, van wie 1 positief. Wij handhaven daarom onze strenge regels en vragen uw begrip hiervoor. Wil je graag je verhaal kwijt? Je kunt hiervoor het steunpunt medezeggenschap (MZ-steunpunt) inschakelen. Het steunpunt staat paraat voor familie, vertegenwoordigers en cliënten met een luisterend oor en voor vragen. Het steunpunt is bereikbaar op: 088-377 90 95.

(20-5-2020)

Nieuwsbericht

Lees verder
 • Lees verder

  Wet zorg en dwang

  Sinds 1 januari is de nieuwe Wet zorg en dwang ingegaan. Het uitgangspunt van de nieuwe wet is dat ieder mens in vrijheid leeft en eigen keuzes mag maken. Dit heeft betekenis voor mensen met een beperking die zorg en ondersteuning nodig hebben. (30-4-2020)

 • Lees verder

  Ontdek als zij-instromer of herintreder de gehandicaptenzorg bij Siza

  Een baan kan veel meer zijn dan gewoon je werk. Je kunt echt iets voor een ander betekenen, al helemaal in de gehandicaptenzorg! Bij Siza zijn talloze mogelijkheden waar je als zij-instromer of herintreder misschien niet zo snel aan denkt. Laat je inspireren tijdens de Ontdek-de-zorg-Week van 16 tot en met 20 maart 2020. Let op: Meet & Greets Zorg en de Ontdekdezorgweek zijn afgelast! (26-2-2020)

 • Lees verder

  Siza opent nieuwe woonlocatie in Apeldoorn voor mensen met NAH

  Op 3 februari ontving Siza de sleutels van het nieuwe pand op het Julianakwartier in Apeldoorn. Het gebouw staat op de plaats van het voormalige Julianaziekenhuis. Deze nieuwe locatie biedt vanaf mei 2020 woonruimte aan 30 mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en een Wlz-indicatie. (7-2-2020)

 • Lees verder

  Het Dorp Vernieuwt: dit zijn de plannen voor de herontwikkeling

  Siza heeft gebieds- en vastgoedontwikkelaars VanWonen en BPD (Bouwfonds Property Development) benoemd tot ontwikkelende partijen voor de herontwikkeling van Het Dorp in Arnhem. De herontwikkeling omvat een totale transformatie van het gebied naar een inclusieve woon- en leefomgeving, waar regulier wonen en zorgaanbod voor bewoners van Het Dorp op innovatieve wijze hand in hand gaan. Vandaag werden de plannen gepresenteerd aan inwoners en omwonenden van Het Dorp. (9-1-2020)

 • Lees verder

  Regeling kosten dienstverlening 2020

  Woon of logeer je bij Siza, dan worden niet altijd alle kosten vanuit de Wet langdurige zorg of Zorgverzekeringswet vergoed. Het kan zijn dat je voor aanvullende diensten zelf moet betalen. (23-12-2019)

 • Lees verder

  Siza werkt samen met zorgkantoren en GGZ-aanbieders voor passende zorg NAH

  Er is grote behoefte aan passende plaatsen voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) in combinatie met een aanvullende complexe zorg- en ondersteuningsvraag. Op initiatief van Zorgkantoren Zilveren Kruis en Menzis, slaan drie combinaties van GZ en GGZ-aanbieders de handen inéén om, voor deze kwetsbare groep passende woonplekken mogelijk te maken en gezamenlijk expertise te ontwikkelen. Siza werkt samen met Pro Persona. (13-12-2019)

 • Lees verder

  Jan-Dirk Sprokkereef nieuw lid raad van bestuur Siza

  Jan-Dirk Sprokkereef is vanaf 1 februari 2020 het nieuwe lid van de raad van bestuur van Siza. De raad van toezicht is zeer enthousiast over de komst van Jan-Dirk. (4-12-2019)

 • Lees verder

  Het beste voor de kleine: nieuw moeder en kind huis Siza in Renkum

  In november heeft Siza samen met 8 moeders intrek genomen in het nieuwe moeder en kind huis aan de Dorpsstraat in Renkum. Begeleider Patricia verhuisde met hun mee: “dit zijn moeders die met hun kindje in de wagen naar het dorp wandelen en daarvan genieten. Het zijn lieve meiden, ze bedoelen het goed en ze willen het goed doen. Ze willen knokken voor hun kind.” (1-11-2019)

 • Lees verder

  Inloopochtend omgaan met de gevolgen van hersenletsel in Teuge

  Op zaterdag 2 november 2019 is er van 10.00 uur tot 12.00 uur in Teuge een informatieochtend over het omgaan met de gevolgen van NAH in het dagelijks leven. Ook is er aandacht voor de achtergronden van NAH en het behandelingsaanbod van Siza. (25-10-2019)

 • Lees verder

  Congres ‘Samen werken aan waardig leven’ is start van nieuwe beweging in de gehandicaptenzorg

  Om het gesprek over het waardigheidsparadigma in de sector op gang te brengen, organiseert Handicap Experience het congres ‘Samen werken aan een waardig leven’. (8-10-2019)

Rendertime:0.389seconds(Logging enabled)