Coronavirus: welke maatregelen neemt Siza? (update 20 mei)

Bij Siza hebben wij de zorg voor kwetsbare mensen. Daarom vertalen we de (uitgebreide) maatregelen voor Nederland, naar maatregelen voor onze medewerkers en cliënten. Op 19 mei kondigde de Nederlandse regering versoepelingen aan in de maatregelen tegen het coronavirus. Siza gaat mee in die versoepeling. In dit bericht lees je hoe we dat doen op een zo veilig mogelijke manier voor onze cliënten, medewerkers en verwanten.

Let op: wij passen dit overzicht voortdurend aan op basis van de actuele Nederlandse maatregelen en adviezen. Via deze link lees je over de nieuwe maatregelen in Nederland.

Versoepeling van de maatregelen per 20 mei

Op 19 mei kondigde de Nederlandse regering versoepelingen aan in de maatregelen tegen het coronavirus. Siza gaat mee in die versoepeling. De afgelopen weken zijn we druk geweest met plannen maken hiervoor, met maatwerk waar nodig.

Cliënten en verwanten hebben een brief ontvangen waarin we de versoepelingen bij Siza uitleggen:

In deze videoboodschap vertelt bestuurslid Jan-Dirk Sprokkereef over de versoepelingen bij Siza:


Toelichting op de plannen

Tijdens het maken van de plannen voor versoepeling is rekening gehouden met deze spelregels:

 • Niet het virus verder verspreiden
 • Cliënten blijven gezond en voelen zich prettig
 • Medewerkers blijven gezond en kunnen veilig werken

We vinden het belangrijk dat de aspecten die het leven kwaliteit geven weer (meer) ruimte krijgen. Die aspecten nemen we, net als de medische kwetsbaarheid van cliënten, mee in de versoepeling.

We begrijpen het virus steeds beter en Siza is creatief in het vinden van oplossingen om toch alternatieve vormen van bezoek en dagbesteding mogelijk te maken. We lopen op sommige locaties al vooruit op de landelijke versoepeling in de gehandicaptenzorg.

Huidige maatregelen bij Siza

De plannen en mogelijkheden voor versoepeling verschillen per (groep) cliënt. Er worden namelijk constant verschillende factoren afgewogen: wat is het gezondheidsrisico van de cliënt? In hoeverre kan de cliënt zich aan de 1,5 meter afstand regel houden? De versoepeling betekent maatwerk; we willen in deze fase willekeur voorkomen.

In de basis gelden de volgende richtlijnen:

Woonlocaties 

 • Ben je cliënt op een woonlocatie?
  Het is belangrijk dat je besmetting met het coronavirus voorkomt. Blijf daarom zoveel mogelijk in de buurt van je woning.
 • Ben je bezoeker van een woonlocatie? (familie, vrienden, cliëntvertegenwoordigers, vrijwilligers)
  Bezoek maken we, daar waar mogelijk, weer toegankelijk vanaf 20 mei. We lopen daarmee dus al vooruit op de landelijke versoepeling van bezoek in de gehandicaptenzorg. De manier waarop bezoek kan, is per locatie verschillend. Vraag de regiebegeleider naar de afspraken die gelden op jouw locatie.
 • Ben je leverancier of een extern ingehuurde dienstverlener?
  We overleggen met je hoe je contact zoveel mogelijk kunt vermijden.

Dagbesteding en Werk (voor cliënten)

 • Woon je op een locatie van Siza?
  Dagbesteding/werk wordt langzaam weer opgestart en zoveel mogelijk op de woonlocatie gedaan. Dat doen we omdat de regering zegt: “werk zoveel mogelijk thuis”.

 • Woon je niet bij Siza en ga je naar een dagbestedingslocatie of (leer)werkplek van Siza? 
  Dagbesteding/werk wordt langzaam weer opgestart, rekening houdende met anderhalve meter afstand. Kan dit niet? Dan wordt er gekeken naar een alternatief.

 • Woon je niet bij Siza en ga je naar een dagbestedingslocatie of (leer)werkplek buiten Siza, waarbij je ambulant begeleid wordt door een medewerker van Siza?
  Dan gelden de regels en de afspraken van de werkplek zelf. De Siza-medewerker zal zoveel mogelijk ondersteunen op afstand (bijvoorbeeld via de telefoon) en als dat nodig is volgens de regels van de (leer)werkplek afspraken met je maken.

Regionale expertise teams (REC)/afasiecentra

 • Ben je client en krijg je zorg via een REC of afasiecentra?
  Behandelaren komen zo min mogelijk bij mensen thuis. Ze proberen u zo goed mogelijk te ondersteunen door u te bellen, te beeldbellen en te appen. Wij begrijpen dat deze vorm van contact niet altijd genoeg is om te ondersteunen. In die situaties kijkt de begeleider/behandelaar met u naar maatwerk, zodat we elkaar toch zo veilig mogelijk kunnen zien en spreken.

Ambulante begeleiding

 • Ben je cliënt en krijg je ambulante begeleiding?
  Begeleiders komen zo min mogelijk bij mensen thuis. Ze proberen u zo goed mogelijk te ondersteunen door u te bellen, te beeldbellen en te appen. Wij begrijpen dat deze vorm van contact niet altijd genoeg is om te ondersteunen. In die situaties kijkt de begeleider/behandelaar met u naar maatwerk, zodat we elkaar toch zo veilig mogelijk kunnen zien en spreken.

Logeren

 • Ben je cliënt van logeren?
  Logeren wordt stap voor stap weer opgestart voor kinderen tot en ouder dan 12 jaar.

Scholen & BSO's

 • Volg je onderwijs via Siza?
  Buitenschoolse opvang en dagopvang wordt stap voor stap weer opgestart voor kinderen tot 12 jaar. Buitenschoolse opvang voor kinderen ouder dan 12 jaar wordt stap voor stap weer opgestart. We bespreken met ouders en scholen hoe we dit mogelijk kunnen maken. Middelbare scholen gaan vanaf 1 juni weer open.

Andere versoepelingen

 • Met de kapper, pedicure en schoonheidsspecialiste kunnen weer afspraken gemaakt worden. Maar: dan moeten zowel jij als de kapper (of pedicure e.d.) klachtenvrij zijn. Sommige mensen kunnen eerder ziek worden, omdat zij een kwetsbare gezondheid hebben hebben of zich niet aan de regels van anderhalve meter afstand kunnen houden. Dan zijn we voorzichtiger met kappers e.d.. Je maakt hierover afspraken met je regiebegeleider.
 • De regering gaat nog afspraken maken over vervoer met taxibedrijven. We moeten dus nog even wachten op duidelijkheid daarover. Voor het reizen met het openbaar vervoer gelden de landelijke regels: alleen doen als het noodzakelijk is.
 • Activiteiten als museum-, bioscoop-, restaurant- en terrasbezoek raden we nog zoveel mogelijk af.

Wat doet Siza wanneer er sprake is van een coronabesmetting?

 • Siza heeft een protocol dat gevolgd wordt als er sprake is van een coronabesmetting. 

Handige informatie voor cliënten

 • Op deze pagina van de VGN vind je een overzicht met allerlei communicatiemiddelen voor cliënten over (het voorkomen van de verspreiding van) het coronavirus.

Steunpunt medezeggenschap: een luisterend oor

Wij begrijpen dat de maatregelen pijn, verdriet en frustratie kunnen geven. Toch lijken het strenge bezoekbeleid en de hygiënemaatregelen van Siza effectief. Tot op heden is een aantal cliënten getest op Corona, van wie 1 positief. Wij handhaven daarom onze strenge regels en vragen uw begrip hiervoor. Wil je graag je verhaal kwijt? Je kunt hiervoor het steunpunt medezeggenschap (MZ-steunpunt) inschakelen. Het steunpunt staat paraat voor familie, vertegenwoordigers en cliënten met een luisterend oor en voor vragen. Het steunpunt is bereikbaar op: 088-377 90 95.

(20-5-2020)

Nieuwsbericht

Lees verder
 • Lees verder

  Gezondheid van mensen met verstandelijke beperking moet en kan verbeteren

  Siza arts Esther Bakker is gepromoveerd op een voor Nederland (en ver daarbuiten) uniek onderwerp, waardoor de gezondheid van mensen met een verstandelijke beperking in heel Nederland (en ver daarbuiten!) kan verbeteren. (24-12-2018)

 • Lees verder

  Kernteam rondom cliënt Remco wint eerste Parel van Siza

  Deze trotse Siza collega’s zijn tijdens een feestelijke avond verkozen tot De Parel van Siza. Het kernteam rondom bewoner Remco op ’s Koonings Jaght werd door de aanwezige collega’s tot Parel gekozen voor hun zelfreflectie, geduld en vermogen om écht te kijken en te luisteren naar Remco. (29-11-2018)

 • Lees verder

  Saskia van Atelier 23 wint kunstprijs

  Saskia Offerman van Atelier 23 op De Buitenplaats, is één van de winnaars van het Kunstcongres in museum MORE in Gorssel. (19-10-2018)

 • Lees verder

  Extra budget om werkdruk te verlichten

  In Klik, een vakblad voor medewerkers in de gehandicaptenzorg, vertellen Siza medewerkers over hun eigen plannen om de werkdruk te verlagen. Begin dit jaar stelde Siza namelijk 1,5 miljoen euro beschikbaar waarop bijna alle locaties (zo'n 150) reageerde. Lees de positieve verhalen van medewerkers Joost, Paulien, Melanie, Ariska en Mike. (2-10-2018)

 • Lees verder

  Sollicitant is de baas bij Siza

  Werken in de zorg wordt complexer, ook bij Siza. Het vinden van gekwalificeerde medewerkers in de gehandicaptenzorg is een urgent probleem. Dat stelt andere eisen aan werving en selectie en dus pakt Siza de zaken nu grondig aan: voortaan doet een speciaal ingericht recruitmentteam de werving en eerste kennismaking met nieuwe medewerkers, ondersteund door een slimme website. Uitgangspunt: de sollicitant is de baas. (26-9-2018)

 • Lees verder

  Kom naar de inloopochtenden NAH

  Jaarlijks lopen naar schatting 120.000 mensen hersenletsel op, bijvoorbeeld door een herseninfarct, ongeluk, tumor of ziektes als MS en Alzheimer. De gevolgen van dit niet aangeboren hersenletsel (NAH) zijn enorm voor de getroffen persoon en zijn omgeving. Er zijn goede programma’s om mensen met NAH te leren omgaan met hun beperkingen, maar helaas zijn die vaak onbekend, ook bij verwijzers. Om die onbekendheid weg te nemen organiseert het Regionaal Expertisecentrum NAH van Siza 3 inloopochtenden. (12-9-2018)

 • Lees verder

  Handgemaakte producten van Siza te koop bij Mrs. Wizzle

  Vanaf 1 September zijn de leuke, handgemaakte producten die de cliënten van het houtwerkcentrum en de Glas in lood activiteit in Tilburg hebben gemaakt, te koop bij Mrs. Wizzle in Diessen. (10-9-2018)

 • Lees verder

  Brandveiligheid van groot belang

  In het kader van het veiligheidsproject 'Geen nood bij brand! Veiligheid in de zorg' bracht de Brandweer van regio Gelderland-Midden op 29 augustus een bezoek aan onze locatie 's Koonings Jaght. Cliënten en medewerkers konden meedoen aan allerlei activiteiten, maar wel met een serieus doel: brandveilig gedrag stimuleren en leren hoe hierin samen te werken. Het was een geslaagde dag! (30-8-2018)

 • Lees verder

  Acceptatie is het moeilijkst

  De Barneveldse Courant ging in gesprek met twee cliënten Els en Martin van het net geopende NAH centrum in Voorthuizen. Lees hun openhartige verhaal over de impact van een Niet aangeboren hersenletsel. En hoe je er mee leert omgaan. (30-8-2018)

 • Lees verder

  Tweede Kamerlid Sophie Hermans op bezoek

  Tweede Kamerlid Sophie Hermans en twee leden van de Vereniging gehandicaptenzorg Nederland (VGN) waren afgelopen maandag op bezoek bij Bakkerij Eigen Deeg op het Dorp. Zij spraken met de (leerling)bakkers over hun werk, ambities en uitdagingen. (30-8-2018)

Rendertime:0.196seconds(Logging enabled)