Coronavirus: welke maatregelen neemt Siza? (update 20 mei)

Bij Siza hebben wij de zorg voor kwetsbare mensen. Daarom vertalen we de (uitgebreide) maatregelen voor Nederland, naar maatregelen voor onze medewerkers en cliënten. Op 19 mei kondigde de Nederlandse regering versoepelingen aan in de maatregelen tegen het coronavirus. Siza gaat mee in die versoepeling. In dit bericht lees je hoe we dat doen op een zo veilig mogelijke manier voor onze cliënten, medewerkers en verwanten.

Let op: wij passen dit overzicht voortdurend aan op basis van de actuele Nederlandse maatregelen en adviezen. Via deze link lees je over de nieuwe maatregelen in Nederland.

Versoepeling van de maatregelen per 20 mei

Op 19 mei kondigde de Nederlandse regering versoepelingen aan in de maatregelen tegen het coronavirus. Siza gaat mee in die versoepeling. De afgelopen weken zijn we druk geweest met plannen maken hiervoor, met maatwerk waar nodig.

Cliënten en verwanten hebben een brief ontvangen waarin we de versoepelingen bij Siza uitleggen:

In deze videoboodschap vertelt bestuurslid Jan-Dirk Sprokkereef over de versoepelingen bij Siza:


Toelichting op de plannen

Tijdens het maken van de plannen voor versoepeling is rekening gehouden met deze spelregels:

 • Niet het virus verder verspreiden
 • Cliënten blijven gezond en voelen zich prettig
 • Medewerkers blijven gezond en kunnen veilig werken

We vinden het belangrijk dat de aspecten die het leven kwaliteit geven weer (meer) ruimte krijgen. Die aspecten nemen we, net als de medische kwetsbaarheid van cliënten, mee in de versoepeling.

We begrijpen het virus steeds beter en Siza is creatief in het vinden van oplossingen om toch alternatieve vormen van bezoek en dagbesteding mogelijk te maken. We lopen op sommige locaties al vooruit op de landelijke versoepeling in de gehandicaptenzorg.

Huidige maatregelen bij Siza

De plannen en mogelijkheden voor versoepeling verschillen per (groep) cliënt. Er worden namelijk constant verschillende factoren afgewogen: wat is het gezondheidsrisico van de cliënt? In hoeverre kan de cliënt zich aan de 1,5 meter afstand regel houden? De versoepeling betekent maatwerk; we willen in deze fase willekeur voorkomen.

In de basis gelden de volgende richtlijnen:

Woonlocaties 

 • Ben je cliënt op een woonlocatie?
  Het is belangrijk dat je besmetting met het coronavirus voorkomt. Blijf daarom zoveel mogelijk in de buurt van je woning.
 • Ben je bezoeker van een woonlocatie? (familie, vrienden, cliëntvertegenwoordigers, vrijwilligers)
  Bezoek maken we, daar waar mogelijk, weer toegankelijk vanaf 20 mei. We lopen daarmee dus al vooruit op de landelijke versoepeling van bezoek in de gehandicaptenzorg. De manier waarop bezoek kan, is per locatie verschillend. Vraag de regiebegeleider naar de afspraken die gelden op jouw locatie.
 • Ben je leverancier of een extern ingehuurde dienstverlener?
  We overleggen met je hoe je contact zoveel mogelijk kunt vermijden.

Dagbesteding en Werk (voor cliënten)

 • Woon je op een locatie van Siza?
  Dagbesteding/werk wordt langzaam weer opgestart en zoveel mogelijk op de woonlocatie gedaan. Dat doen we omdat de regering zegt: “werk zoveel mogelijk thuis”.

 • Woon je niet bij Siza en ga je naar een dagbestedingslocatie of (leer)werkplek van Siza? 
  Dagbesteding/werk wordt langzaam weer opgestart, rekening houdende met anderhalve meter afstand. Kan dit niet? Dan wordt er gekeken naar een alternatief.

 • Woon je niet bij Siza en ga je naar een dagbestedingslocatie of (leer)werkplek buiten Siza, waarbij je ambulant begeleid wordt door een medewerker van Siza?
  Dan gelden de regels en de afspraken van de werkplek zelf. De Siza-medewerker zal zoveel mogelijk ondersteunen op afstand (bijvoorbeeld via de telefoon) en als dat nodig is volgens de regels van de (leer)werkplek afspraken met je maken.

Regionale expertise teams (REC)/afasiecentra

 • Ben je client en krijg je zorg via een REC of afasiecentra?
  Behandelaren komen zo min mogelijk bij mensen thuis. Ze proberen u zo goed mogelijk te ondersteunen door u te bellen, te beeldbellen en te appen. Wij begrijpen dat deze vorm van contact niet altijd genoeg is om te ondersteunen. In die situaties kijkt de begeleider/behandelaar met u naar maatwerk, zodat we elkaar toch zo veilig mogelijk kunnen zien en spreken.

Ambulante begeleiding

 • Ben je cliënt en krijg je ambulante begeleiding?
  Begeleiders komen zo min mogelijk bij mensen thuis. Ze proberen u zo goed mogelijk te ondersteunen door u te bellen, te beeldbellen en te appen. Wij begrijpen dat deze vorm van contact niet altijd genoeg is om te ondersteunen. In die situaties kijkt de begeleider/behandelaar met u naar maatwerk, zodat we elkaar toch zo veilig mogelijk kunnen zien en spreken.

Logeren

 • Ben je cliënt van logeren?
  Logeren wordt stap voor stap weer opgestart voor kinderen tot en ouder dan 12 jaar.

Scholen & BSO's

 • Volg je onderwijs via Siza?
  Buitenschoolse opvang en dagopvang wordt stap voor stap weer opgestart voor kinderen tot 12 jaar. Buitenschoolse opvang voor kinderen ouder dan 12 jaar wordt stap voor stap weer opgestart. We bespreken met ouders en scholen hoe we dit mogelijk kunnen maken. Middelbare scholen gaan vanaf 1 juni weer open.

Andere versoepelingen

 • Met de kapper, pedicure en schoonheidsspecialiste kunnen weer afspraken gemaakt worden. Maar: dan moeten zowel jij als de kapper (of pedicure e.d.) klachtenvrij zijn. Sommige mensen kunnen eerder ziek worden, omdat zij een kwetsbare gezondheid hebben hebben of zich niet aan de regels van anderhalve meter afstand kunnen houden. Dan zijn we voorzichtiger met kappers e.d.. Je maakt hierover afspraken met je regiebegeleider.
 • De regering gaat nog afspraken maken over vervoer met taxibedrijven. We moeten dus nog even wachten op duidelijkheid daarover. Voor het reizen met het openbaar vervoer gelden de landelijke regels: alleen doen als het noodzakelijk is.
 • Activiteiten als museum-, bioscoop-, restaurant- en terrasbezoek raden we nog zoveel mogelijk af.

Wat doet Siza wanneer er sprake is van een coronabesmetting?

 • Siza heeft een protocol dat gevolgd wordt als er sprake is van een coronabesmetting. 

Handige informatie voor cliënten

 • Op deze pagina van de VGN vind je een overzicht met allerlei communicatiemiddelen voor cliënten over (het voorkomen van de verspreiding van) het coronavirus.

Steunpunt medezeggenschap: een luisterend oor

Wij begrijpen dat de maatregelen pijn, verdriet en frustratie kunnen geven. Toch lijken het strenge bezoekbeleid en de hygiënemaatregelen van Siza effectief. Tot op heden is een aantal cliënten getest op Corona, van wie 1 positief. Wij handhaven daarom onze strenge regels en vragen uw begrip hiervoor. Wil je graag je verhaal kwijt? Je kunt hiervoor het steunpunt medezeggenschap (MZ-steunpunt) inschakelen. Het steunpunt staat paraat voor familie, vertegenwoordigers en cliënten met een luisterend oor en voor vragen. Het steunpunt is bereikbaar op: 088-377 90 95.

(20-5-2020)

Nieuwsbericht

Lees verder
 • Lees verder

  Expertisecentrum van Siza in het AD

  In de weekendbijlage van het AD staat een groot artikel over de opening van het zesde expertisecentrum NAH (niet aangeboren hersenletsel) in Voorthuizen, met een persoonlijk verhaal erbij van Patrick. Hij heeft NAH en vertelt hoe zijn leven weer probeert op te pakken. (30-7-2018)

 • Lees verder

  BordjeVol helpt mantelzorgers om hulp te vragen

  Op 4 juni ontving minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) het eerste exemplaar van BordjeVol. Het leverde al direct veel enthousiaste reacties op vanuit de zorg- en welzijnswereld. (19-7-2018)

 • VGN Gehandicaptenzorgprijs 2018

  Siza genomineerd voor innovatieprijs gehandicaptenzorg

  Met het project 'Power Tools' is Siza genomineerd voor de de gehandicaptenzorgprijs 2018, die de VGN jaarlijks uitreikt aan innovatieve projecten binnen de zorg. Power Tools is een leermethode, waarin cliënten met cognitieve beperkingen, zorgprofessionals en kennisinstituten samen technologie ontwerpen met het doel zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie te vergroten. Denk hierbij aan apps of games die structuur bieden aan alledaagse taken. (12-7-2018)

 • Lees verder

  Nieuw centrum voor mensen met hersenletsel in Voorthuizen

  Siza opent een nieuw expertisecentrum voor mensen met niet aangeboren hersenletsel (NAH) in Voorthuizen. De teller van deze specialistische hulp komt hiermee op zes locaties. Cognitief trainer Judith Dousi: ‘onze behandelmethodes slaan aan. We willen zoveel mogelijk mensen met niet aangeboren hersenletsel én hun familie regionaal ondersteunen, dus Voorthuizen is zeker niet het laatste centrum dat we starten.’ (28-6-2018)

 • Lees verder

  Gemeenteraad Arnhem stemt in met vergunningsaanvraag Ecovat

  De gemeenteraad van Arnhem is unaniem akkoord met het opstarten van de vergunningsaanvraag voor de bouw van een Ecovat in het Oosterveld bij Het Dorp. Hierdoor wordt het nieuwe Dorp mogelijk de eerste wijk in Nederland die gebruik maakt van deze innovatieve manier van energie opwekken. Er wordt nog nader onderzocht of ook naburige woningen op het vat kunnen worden aangesloten. (20-6-2018)

 • Hersenz Jong

  Siza start Hersenz Jong

  Het Regionaal Expertisecentrum voor Niet Aangeboren Hersenletsel in Teuge start een Hersenz-programma voor jongvolwassenen. Het behandelprogramma is bedoeld voor mensen met NAH tussen de 18 en 30 jaar en start in september 2018 (18-6-2018)

 • Rob Methorst

  Gouden sleutel voor vrijwilliger Rob Methorst

  Stichting Het Dorp heeft vanuit het verre verleden nog een aantal 'Gouden Sleutels' (hangertjes) in haar bezit. Deze werden vroeger uitgereikt aan mensen met grote verdiensten voor Het Dorp. Stichting Het Dorp heeft deze traditie in 2010 aangepast en reikt ieder jaar een Gouden Sleutel uit aan een vrijwilliger die ergens binnen Siza een grote bijdrage levert aan de kwaliteit van leven van één of meerdere cliënten. Dit jaar is de Gouden Sleutel uitgereikt aan Rob Methorst! Rob is al ruim 15 jaar vrijwilliger bij de Gerbrandysingel 81. Dit doet hij met veel liefde en enthousiasme. (13-6-2018)

 • Siza Festival

  Geslaagd Siza Festival: ‘ik had het niet willen missen’

  Wat een geweldig leuke dag was het 7 juni op het Siza Festival! Het doel was om te laten zien wat voor een prachtige mogelijkheden Siza heeft voor mensen met een beperking op het gebied van werk. Met zijn allen hebben we dit zeker laten zien! (8-6-2018)

 • kwaliteitsrapport

  Siza investeert 1,5 miljoen extra in verlaging werkdruk

  Zorgorganisatie Siza trekt 1,5 miljoen euro extra uit om werkdruk te verlagen. Dit geld wordt besteed aan plannen die de medewerkers zelf hebben ingediend om hun werk te verlichten. Julianne Meijers van de Raad van Bestuur: ‘In ons kwaliteitsrapport dat vandaag verschijnt, geven onze zorgprofessionals aan de werkdruk hoog te vinden. De knelpunten zijn soms per team of locatie verschillend en kunnen door die extra 1,5 miljoen op maat aangepakt worden.’ (31-5-2018)

 • Gebruiker Priscilla

  Succesvolle samenwerking Philips en Siza krijgt vervolg

  Soms wordt een val van een cliënt in de zorg niet gezien. Iemand kan dan pijn hebben zonder dat anderen dit weten. Hoe mooi zou het zijn om valincidenten te kunnen achterhalen en de tijd om erop te reageren te verkorten? Philips en Siza werken hieraan. Recent hebben wij een project afgerond waarbij we met technologie het valgedrag van cliënten hebben onderzocht. (27-5-2018)

Rendertime:0.191seconds(Logging enabled)