Gebiedsontwikkeling Het Dorp

Zoals eerder gecommuniceerd heeft Siza gebieds- en vastgoedontwikkelaars BPD (Bouwfonds Property Development) en VanWonen benoemd tot samenwerkingspartners voor de herontwikkeling van Het Dorp. We vertellen graag waar we nu staan.

Op 9 januari is de gebiedsvisie (een schetsontwerp en impressies) gepresenteerd aan bewoners, medewerkers en omwonenden van Het Dorp en gedeeld via diverse media. Het schetsontwerp en de impressies geven de richting van de herontwikkeling weer. Siza en de samenwerkingspartners zijn blij met de grote interesse in de plannen en de vele  positieve reacties die wij tot op heden hebben ontvangen.

Meedenken over gebiedsvisie

Op dit moment werken wij samen met BPD en VanWonen, de gemeente en diverse adviseurs verder aan de gebiedsvisie die er ligt. Hierin worden de opmerkingen en reacties die wij hebben ontvangen meegenomen. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat een ruimte naar een andere plek verschuift. Zo werken we toe naar een groene, duurzame en innovatieve wijk voor mensen met en zonder beperking, die leven, wonen en werken op een prachtige plek.

Na de zomer willen wij starten met de ontwerpfase waarin het ontwerp van het gebied verder wordt uitgewerkt tot een compleet en samenhangend ontwerp van de openbare ruimte (de wegen en het groen) én de gebouwen. Natuurlijk kunnen wij de input van bewoners, medewerkers, omwonenden en andere betrokkenen hierbij goed gebruiken: aan de hand van thema’s zullen wij mensen tijdens die ontwerpfase uitnodigen om met ons mee te denken.

Samen informeren

Siza zal u voorlopig blijven informeren over de ontwikkelingen rondom Het Dorp. Na de zomer zullen wij dat gezamenlijk met de samenwerkingspartners gaan doen.

(22-6-2020)

Nieuwsbericht

Lees verder
 • Lees verder....

  Vernieuwing van Het Dorp: toonbeeld in gehandicaptenzorg

  De inzet van technologie kan voormensen met een beperking een wereld van verschil betekenen. Dankzij slimme toepassingen kunnen ze steeds beter zelf hun leven organiseren. Volgens Rob Hoogma, voorzitter van de Raad van Bestuur van zorgorganisatie Siza en Jorrit Ebben, verantwoordelijk voor onderzoek en innovatie, hoort technologie dan ook in het hart van de zorg (*). (19-1-2016)

 • Meer lezen

  Aanvraag bouwvergunning 1e fase

  Vrijdag 18 december 2015 heeft Siza een bouwaanvraag ingediend bij de gemeente Arnhem voor de eerste fase van de nieuwbouw van Het Dorp. De bouwaanvraag Het Nieuwe Dorp-Oosterveld betreft de eerste nieuwbouw in de vernieuwing van Het Dorp: een gebouw met 36 appartementen voor mensen met een lichamelijke beperking en niet aangeboren hersenletsel (NAH). (17-12-2015)

 • Lees verder

  Tweede Ontwerpatelier herinrichting Het Veld

  Woensdag 9 december vond het tweede ontwerpatelier over de inrichting van het Veld plaats. Aan dit tweede ontwerpatelier namen 25 buurt- en Dorpbewoners deel. (17-12-2015)

 • Lees verder

  Eerste Ontwerpatelier herinrichting Het Veld

  Woensdag 4 november vond onder leiding van het landschapsarchitectenbureau Veenenbosenbosch een brainstormsessie plaats over de herinrichting van 'Het Veld', een terrein aan de oostzijde van Het Dorp. Circa 25 mensen namen aan deze sessie deel: buurtbewoners, medewerkers en Dorpbewoners. (11-10-2015)

 • Lees verder

  Kwartiermakersfestival op Het Dorp

  Woensdag 21 oktober komt het Kwartiermakersfestival naar Het Dorp in Arnhem. Er worden drie workshops gegeven: een theater, circus en muziekworkshop. Alle Dorpbewoners worden van harte uitgenodigd mee te doen. Plaats van handeling: het KKC (Het Dorp). De entree is gratis. (9-10-2015)

 • Lees verder

  Provincie geeft € 100.000 subsidie voor energieproject

  De Provincie Gelderland heeft een subsidie van 100.000 euro toegekend aan Siza. Met behulp van deze subsidie worden in de eerste te bouwen appartementen kleinschalige en duurzame electriciteitsbronnen toegepast in de energievoorziening. (9-10-2015)

 • Lees verder

  Informatiebijeenkomst 28 september

  Maandag 28 september vonden een informatiebijeenkomst plaats over het Voorlopig Ontwerp van de bouw van 36 zorgappartementen op de locatie van het Oosterveld, aan de Amsterdamseweg. (1-10-2015)

 • Lees verder

  Opening polikliniek CTB op Het Dorp

  Donderdag 10 september heeft het Centrum voor Thuisbeademing (CTB) van het UMC Utrecht officieel de polikliniek op Het Dorp (Siza) in Arnhem geopend. Voorheen konden patiënten daarvoor naar het Revalidatie Medisch Centrum Groot Klimmendaal te Arnhem. (10-9-2015)

Rendertime:0.206seconds(Logging enabled)