Trainen om weer thuis te wonen

“Je moet het trainingshuis zien als een verlengde van de revalidatie, een aanvullend zorgconcept op de revalidatiebehandeling. In Tilburg bestaat het trainingshuis al zeker 10 jaar en hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan het professionaliseren van het concept. Voorheen was het bijvoorbeeld leidend vanuit de cliënt: wat wil de cliënt? Nu kijken we, in overleg met de cliënt, met diverse behandelaren vanuit professioneel oogpunt naar de mogelijkheden.”

Netwerksamenwerking

In het trainingshuis in Arnhem is een mooie samenwerking ontstaan tussen Siza en Klimmendaal, laatstgenoemde is expert op het gebied van revalidatie. Stijn Wopereis, GZ-psycholoog/neuropsycholoog: “Vanuit Siza leren cliënten omgaan met de beperking(en) en vanuit Klimmendaal wordt gewerkt aan de functieverbetering. Zo mooi dat twee verschillende sectoren samenwerken: netwerksamenwerking (gehandicaptenzorg en revalidatiezorg).”

Wopereis voert het onderzoek uit naar de toegevoegde waarde van het trainingshuis. Het onderzoek vindt plaats met financiering van ZonMw en betreft een promotieonderzoek gekoppeld aan de Tranzo leerstoel van prof. dr. Brigitte Boon. Het onderzoek duurt 4 jaar en volgt de cliënten in de trainingshuizen, om te kijken hoe de cliënten met NAH geholpen worden, hoe lang ze gemiddeld in de trainingshuizen wonen en wie na het verblijf bijvoorbeeld weer zelfstandig kunnen wonen. Het doel is altijd om de mensen uit de Wlz te krijgen, zodat ze weer naar huis kunnen of zelfstandig kunnen wonen.

“In het trainingshuis in Tilburg kwam een client binnen die in een dijkwoning woonde", vertelt Wopereis. “Met zijn partner bespraken we heel duidelijk wat hij echt minimaal moest kunnen om weer thuis te komen. In zijn dorp deden bewoners een crowdfunding waarvan de woning aangepast kon worden. De cliënt bereikte zijn doel en kon, mede dankzij de aanpassingen in de woning weer naar huis. Daar doen we het voor.”

Doelen vaststellen

In het trainingshuis observeren de behandelaren de cliënten de eerste paar weken. Wopereis: “We doen dat met de ‘handen op de rug’, dus we zien dan letterlijk waar mensen tegenaan lopen. Daarna komen alle behandelaren langs voor een screening en stellen we samen een trainingsplan op. Daarin zetten we de doelen vast en elke 10 à 12 weken hebben we een trajectbespreking. Dan kijken we of doelen behaald zijn, of er nog doelen open staan en of er nieuwe doelen zijn. Zowel met de client als met de naasten hebben we intensief contact. Soms bereikt een cliënt het trainingsplafond of de maximale woonduur van twee jaar. Als thuis wonen dan geen optie meer is, kijken we samen naar de mogelijkheden, bijvoorbeeld een locatie binnen Siza.”

Ervaringsdeskundige NAH

In 2020 zette hersenletsel het leven van Geert totaal op zijn kop. Van de een op andere dag was alles wat vanzelfsprekend was, dat ineens niet meer. Na een revalidatieperiode in De Tolbrug in Den Bosch, kwam Geert begin 2021 binnen bij het NAH-Trainingshuis in Arnhem. Door het hersenletsel moest er veel opnieuw aangeleerd of opgefrist worden. Iets dat Geert belangrijk vond om weer onder de knie te krijgen was koken. Geert kreeg zorgzaamheid van huis uit mee en dat liet hij in het Trainingshuis zien. Eens per week kookt hij voor de hele afdeling.

Als Geert na 9 maanden bijna klaar is met het traject in het NAH-Trainingshuis, kijkt hij naar de toekomst. Hij gaat de komende tijd op verschillende plekken als ervaringsdeskundige meer vertellen over het NAH-Trainingshuis en NAH te vertellen. Ook zit hij in de klankbordgroep van het onderzoek van Wopereis. Zo kan hij zijn ervaringen goed delen.

Op de vraag of Wopereis kan aangeven hoeveel mensen vanuit het trainingshuis weer naar huis kunnen, antwoordt hij: “daar kan ik na afronding van het onderzoek hopelijk veel meer over vertellen!”

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

NAH Trainingshuis Siza in Arnhem en Tilburg

Siza heeft twee trainingshuizen: in Arnhem en Tilburg. De NAH-Trainingshuizen zijn ontwikkeld voor mensen met NAH in de chronische fase. Deze doelgroep is na de revalidatieperiode onvoldoende hersteld of onvoldoende zelfredzaam om (ondersteund) zelfstandig te wonen. Cliënten kunnen direct na de revalidatiebehandeling worden verwezen naar het NAH-Trainingshuis. Het NAH-Trainingshuis is er ook voor mensen met NAH die thuis vastlopen en waarvoor ambulante behandeling onvoldoende blijkt. 

Wetenschappelijk onderzoek

Stijn Wopereis werkt ruim 8 jaar bij Siza. Hij is GZ-psycholoog/neuropsycholoog en productspecialist NAH bij Siza. Daarnaast werkt hij als science practitioner bij Tranzo/Tilburg-university aan een promotieonderzoek naar de toegevoegde waarde van het NAH-Trainingshuis (aanvullende woontraining op de revalidatieperiode na opgelopen hersenletsel). Zowel cliënt specifieke uitkomstmaten (zelfredzaamheid, participatie, Kwaliteit van Leven) als maatschappelijke uitkomsten (kosten-baten analyse van het concept binnen het NAH-zorgnetwerk) staan centraal. Het onderzoek is een samenwerking tussen Academy Het Dorp, Siza, Klimmendaal Revalidatiespecialisten, Tranzo en wordt gefinancierd door ZonMw.

(14-3-2022)

Nieuwsbericht

Lees verder
 • Lees verder

  Regeling kosten dienstverlening 2023

  Woon of logeer je bij Siza, dan worden niet altijd alle kosten vanuit de Wet langdurige zorg of Zorgverzekeringswet vergoed. Het kan zijn dat je voor aanvullende diensten zelf moet betalen. (7-12-2022)

 • Lees verder

  Open Het Dorp 60 jaar geleden

  Wat een evenement was het: de uitzending van Open Het Dorp! Het is 60 jaar geleden dat Mies Bouwman maar liefst 24 uur lang te horen en te zien was. Op 26 en 27 november 1962 werd ruim 12 miljoen gulden ingezameld. In de dagen daarna liep dat uiteindelijk op tot ongeveer 22 miljoen gulden. Met dat geld is Het Dorp gebouwd, de eerste woongemeenschap in Nederland voor mensen met een beperking. (26-11-2022)

 • Lees verder

  26 november open dag bij Het Barentszhuis in Velp

  Maak kennis met Het Barentszhuis! Zaterdag 26 november is er bij deze woonlocatie van Siza een open dag. Ben of ken jij iemand met een lichamelijke beperking en/ of niet-aangeboren hersenletsel, die veel waarde hecht aan nabijheid en huiselijkheid? Kom dan een kijkje nemen bij onze woningen! (16-11-2022)

 • Lees verder

  Doen, voelen en ervaren: dat is psychomotorische therapie

  Psychomotorische therapie (PMT) is een ervaringsgerichte therapie. Dit betekent dat het doel is dat wat je lastig of spannend vindt om te doen, dat je dat gaat voelen of ervaren in plaats van erover te praten. (14-11-2022)

 • Lees verder

  Siza niet getroffen door hack Carenzorgt

  Vandaag was in het nieuws dat er een man is opgepakt omdat hij ervan verdacht wordt Carenzorgt.nl te hebben gehackt. De hack treft Siza niet. (25-10-2022)

 • Lees verder

  Trots: Speelstoet wint Global Goal Award 2022

  Speelstoet Velp heeft de Global Goal Award 2022 gewonnen! De collega's van de Speelstoet kregen een beker uitgereikt van Rhedense wethouder Gea Hofstede. Die beker staat voor de erkenning dat Speelstoet in de geest handelt van de 17 wereldwijde vastgestelde duurzaamheidsdoelen om de wereld vanaf 2030 beter te maken. (25-10-2022)

 • Lees verder

  Typisch Jack: vooruitkijken en het beste ervan maken

  Jack de Boeff woont nu een jaar of 10 in Het Dorp en is werkzaam bij Keramiekwerk. Jack is vanaf het eerste uur betrokken bij de totstandkoming van de Rijksmuseum-bekers en zorgt ervoor dat ze van een glazuurlaag worden voorzien. Collega Marco de Leeuw maakte een portret van Jack. (11-10-2022)

 • Lees verder

  Week van afasie: afasie zoekt verbinding

  Deze week is het de Week van Afasie. Tijdens deze week vragen we aandacht voor afasie. Het thema dit jaar is: afasie zoekt verbinding. Deelnemers van de Schrijf-/Leesgroep van Afasiecentrum Siza, locatie Tilburg, vertellen hoe zij verbinding maken. (5-10-2022)

 • Lees verder

  Samen leven en samen zorgen

  Hoe gaat het met de bewoners van ElderBuren? Het unieke woonconcept bestaat 1 jaar! (22-9-2022)

 • Lees verder

  Informatiebijeenkomsten bij NAH expertisecentra Siza: verder met NAH

  Hoewel hersenletsel vaak ingrijpend is, duurt het soms jaren voordat het als zodanig wordt herkend. Soms zoeken mensen jaren naar hulp en dat is jammer, want er zijn goede behandelingen om te leren omgaan met hersenletsel. Hersenletsel kan ook leiden tot afasie, een taalstoornis. Leren omgaan met afasie stopt niet na de revalidatiefase; ook daarna valt er nog veel te bereiken. Bovendien kunnen zich nieuwe vragen voordoen. Wil je meer weten over wat er mogelijk is na niet-aangeboren hersenletsel (NAH) met of zonder afasie? Kom naar één van de inloopspreekuren van de Regionale Expertise- en afasiecentra NAH van Siza in Gelderland en Brabant. (31-8-2022)

Rendertime:0.207seconds(Logging enabled)