Opleidingspilot sloopt muren in de zorg

Mensen met een beperking blijven vaak heel lang werken op dezelfde leerwerkplek of dagbestedingslocatie. Terwijl het voor hun ontwikkeling misschien beter zou zijn om door te stromen. Een samenwerking tussen zes zorgorganisaties maakt dat nu mogelijk.

Vorig jaar besloten de zes organisaties (Zozijn, Driestroom, Elver, Hoeve Klein Mariëndael, Academie voor Zelfstandigheid en Siza) om een pilot te starten: Samen Werken, Samen Opleiden (SWSO), vertelt Mariette Bruns (SizaWerk) initiatiefnemer en projectleider SWSO. Het doel is het ontwikkelen van een gezamenlijk opleidingstraject voor mensen die geen diploma in het middelbaar beroepsonderwijs kunnen behalen. Een traject dat deelnemers de mogelijkheid biedt om branche-erkende certificaten (Scholing voor Arbeid 1 of 2) te behalen en door te stromen naar een andere werkplek met meer uitdaging bij één van de andere organisaties. Dit voorjaar zijn we gestart met de eerste pilot “Werken in het groen”. In het najaar start de 2e pilot “Werken in de horeca”.

Uitwisselen en doorstromen

Uitgangspunt is dat de deelnemende locaties - voor Siza zijn dat de Buitenplaats en Klimop, te Arnhem - dezelfde opleidingsmethodiek gebruiken. Denk daarbij aan de instroom, doorstroom, uitstroom en het vaststellen van scholingseisen waaraan moet worden voldaan. “Het is niet zo dat we cliënten allemaal op precies dezelfde manier vaardigheden aanleren, maar het resultaat is straks wél hetzelfde”, vertelt Mieke de Breet, docent en procesbegeleider bij SizaCollege, die betrokken is bij de ontwikkeling en invoering van het leerwerktraject.

Leerwerkplekken Buitenlui en Klimop

De Buitenplaats, een unieke boerderij op een groot terrein van ongeveer 2,5 hectare, biedt dagbesteding voor mensen met een beperking. “De Buitenlui” (trede 3 op de participatieladder) onderhouden het terrein. Per dag werken er ongeveer tien cliënten met twee werkbegeleiders. Ze zaaien planten en onderhouden de tuinen. Verder zorgen “de Buitenlui” ervoor dat het erf, het terras en omliggend terrein er netjes uitziet. Klimop Groenonderhoud (trede 3 en 4 op de participatieladder) is een erkend leerbedrijf in het groen voor MBO niveau 1 en gecertificeerd stagebedrijf voor MBO niveau 1 t/m 4. Bij Klimop kun je ook stages lopen voor MBO niveau 2 t/m 4 in de richtingen (assistent) hovenier, bosbouw, natuur en activiteitenbegeleider. Klimop onderhoudt parken, plantsoenen, landgoederen en tuinen. Denk aan: snoeien, gazononderhoud, bladruimen en grondwerk.

De Buitenlui en Klimop van Siza, maar ook onze partners SWSO hebben leerwerkplekken beschikbaar voor oriëntatie en doorstroom naar de opleiding Werken in het groen.

Leren en werken bij Klimop

Ruud Jansen, werkcoach en instructeur bij Klimop, vertelt: “We werken hier met ongeveer 8 tot 10 cliëntmedewerkers. De cliënten zijn dagelijks binnen ons leerwerkbedrijf actief, ze doen veel praktijkervaring op. Ze ontdekken hun talenten, leer- en ontwikkelmogelijkheden. Jelle en Ed zijn in april gestart met de branche erkende SVA 1 opleiding “Werken in het groen”, bij SWSO.” Bij SVA 1 ligt de nadruk op arbeidsvoorbereiding. De inhoud van de branchegerichte modules sluiten aan op het kwalificatiedossiers van het mbo niveau 1. De voor onze cliënten moeilijke vakken rekenen en taal worden bij SVA 1 en 2 niet gegeven. Je kunt ook (deel)certificaten halen voor de verschillende modules en zo je portfolio vullen. Op die manier krijgen ze alle basisvaardigheden die ze nodig hebben voor groenonderhoud onder de knie.

Een cliënt van Hoeve Klein Mariёndael (trede 3 op de participatieladder) heeft zijn certificaat behaald, maar heeft weinig werkervaring. Hij is bij Klimop (tot trede 5 op de participatieladder) gestart om werkervaring op te doen en wil zich verder ontwikkelen. Zo kunnen cliënten hun talenten maximaal ontplooien.

Het verhaal van Ed

Mariette vraagt aan Ed of hij kan vertellen wat er zo fijn is aan leren en werken bij Klimop. Ed: “Dat ik goed onderhoud doe, goede rechte banen maak met de motormaaier. Je moet goed voor je kijken wat je doet, goed opletten”. Ed heeft een glimlach van oor tot oor als hij dit vertelt.

Mariette vraagt hoe hij dat heeft geleerd en van wie? Ed kijkt met dezelfde glimlach naar Ruud! “Ik heb op dinsdag lesdag met Ruud. Ik mag dan niet kiezen wat ik wil doen, dat vind ik soms moeilijk. Je moet netjes werken, eerst bosmaaien, dan met de strimmer de randjes en dan met de bladblazer het gras van de stoepen blazen. Met het stoffertje + borstel gereedschap goed schoonmaken en opruimen. Heb ik allemaal geleerd hier!”

Mariette vraagt aan Ed waar hij zo vrolijk van wordt? Ed: “Als ik alle modules gedaan heb en overal kruisjes achter staan, mag ik examen doen. Dan komt er iemand kijken hoe goed ik het kan en dan doe ik examen en krijg ik een diploma”. Ed sluit zijn verhaal af met een nog grotere glimlach!

De burger staat centraal!

Mariette: “Waar we naar toe willen is dat burgers dwars door organisaties heen kunnen leren en werken, omdat overal op dezelfde wijze het leren wordt aangeboden. De keuze wordt gemaakt op basis van het regionaal overzicht van Arnhem, waarbij de burger kijkt naar de bereikbaarheid, soort activiteit, vakgebied, opleidings- en ondersteuningsbehoeften. Overige organisaties en ondernemers in de regio kunnen zich aansluiten bij dit initiatief. Om de in- door- en uitstroom van burgers uit de WMO op de leerwerkplekken te bevorderen, zoeken we de aansluiting en samenwerking met scholen, de wijkteams en het Activerend Werkcentrum”.

Meer informatie of aanmelden?
Voor informatie kun je contact opnemen met SizaWerk Mariette Bruns, 06-22 91 99 42.
Bij aanmelding voor een oriëntatie en-/of opleidingstraject bij groen of horeca kun je contact opnemen met Helma Buurman, 06-51 88 51 72.

(27-6-2016)

Nieuwsbericht

Groen SWSO
Rendertime:0.385seconds(Logging enabled)